Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 349 Харківської міської ради»
Звіт керівника за 2018-2019 навчальний рік

 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт керівника

комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №349  Харківської міської ради»  Кирєєвої Т.С про свою діяльність за підсумками 2018/2019  навчального року перед

       педагогічним колективом та громадськістю

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

         Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №349 Харківської міської ради» знаходиться за адресою: м.Харків, провулок Кінний 12/20, тел.725-13-69, e-mail: [email protected] у типовому приміщенні, яке містить в собі групові кімнати, музичний зал, методичний, психологічний кабінет, медичний блок та інші службові приміщення. Засновано в 1967 році.

        Впродовж 2018/2019 навчального року у дошкільному навчальному закладі працювало 11  вікових груп, які працювали за 9-годинним та 12-годинним режимом:

·2 групи – раннього віку;

·9 груп – дошкільного віку.

Протягом року заклад  відвідувало 279  дітей,  36 раннього віку та 243 дошкільного віку.

ІІ. ПЕРСОНАЛЬНИЙ ВНЕСОК КЕРІВНИКА У ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У  ЗАКЛАДІ

      Заклад дошкільної освіти здійснював свою діяльність відповідно до плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення. План роботи на рік схвалено педагогічною радою закладу.

        З метою підвищення рівня організації навчально-виховного процесу завідувач впродовж навчального року  щомісяця відвідував «Школу молодого керівника», що створено при методичному центрі Департаменту освіти Харківської міської ради»  та відвідувала семінари-практикуми при ХАНО. Пройшла навчання за темою:  «Система аналізу небезпечних факторів та контролю в критичних точках (НАССР)

     Вжиті завідувачем дошкільним навчальним закладом заходи щодо охоплення навчанням дітей 5-ти річного віку

        Проведено облік та складено списки дітей віком до 6(7) років, які мешкають у мікрорайоні на території обслуговування дошкільним закладом.

З’ясовано, що мешкало у мікрорайоні 353 дітей які підлягають дошкільній освіті, з них:

 

Роки

народ-

ження

Усього

діте

Дата народження

Усього

дітей

 

Усього відвідують ДНЗ+НВК

Відсоток охоплення

Усього не відвідують

ДНЗ+НВК

2012

27

з 01.01. по 31.08

3

3

100%

0

з 01.09.по 31.12

24

24

100%

0

2013

77

з 01.01. по 31.08

48

48

100%

0

з 01.09.по 31.12

29

29

100%

0

2014

91

з 01.01. по 31.08

67

67

100%

0

з 01.09.по 31.12

24

24

100%

0

2015

56

з 01.01. по 31.08

35

35

100%

0

з 01.09.по 31.12

21

21

100%

0

2016

51

з 01.01. по 31.08

28

23

82,2%

5

з 01.09.по 31.12

23

4

17,4%

19

2017

30

з 01.01. по 31.08

21

1

4,8%

20

з 01.09.по 31.12

9

0

0%

9

2018

20

 

20

0

0%

20

усього

352

 

352

279

79,3%

73

 

    З метою пропагування дошкільної освіти та більш глибокого ознайомлення з роботою закладу, в травні 2019 було проведено День відкритих дверей для батьків, діти яких будуть зараховані до закладу наступного навчального року. Батьки  були залучені до екскурсії по  приміщенням та холам дитячого садка, переглянули презентацію закладу вернісажі дитячих та колективних робіт.

    Створення умов для варіативності навчання та вжиті заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у педагогічний процес

        Планом роботи на 2018/2019 навчальний рік регламентувалася організація методичної роботи в закладі дошкільної освіти, заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій в освітній процес, згідно з концептуальними засадами Програми навчання та виховання дітей від 2 до 6 (7) років «Дитина».

Враховуючи державну політику в галузі дошкільної освіти, досягнення і проблеми дошкільного навчального закладу, колектив визначав такі завдання:

1.      Продовжити роботу щодо національно-патріотичного виховання дошкільників шляхом створення відповідних умов для розвитку духовноморальних якостей, емоційно-ціннісного ставлення дітей дошкільного віку до рідного краю, Батьківщини;

2.      Впроваджувати інноваційні  технології як засіб оптимізації спільної фізкультурно – оздоровчої роботи дошкільного закладу і родин.

3.      Забезпечити наступність та взаємодію в педагогічному процесі закладу дошкільної освіти і початкової школи для створення єдиної динамічної та перспективної системи, спрямованої на безкризовий розвиток дітей в умовах освітньої реформи «Нова українська школа».

    За результатами тематичного вивчення з′ясовано, що робота з патріотичного виховання знаходиться на достатньому рівні (К заг.=0,87).    Протягом 2018-2019 навчального року проведені такі форми роботи з дітьми: тематичні заняття «Державні символи України», «Україна рідний край», «Народні обереги», «До рідного дому лелекі летять», «Маленьким українцям про державні символи», «Шевченко – співець краси рідного краю», «Українська хата»,  «Мандрівка бабусиною світлицею», «Український віночок», «Історія виникнення народної іграшки» тощо, проводилися народні ігри, забави. Аналіз занять з дітьми дошкільних груп засвідчив, що діти демонструють переважно достатній рівень знань щодо історико-географічних уявлень, державної символіки, народної символіки, особливостей культури і мистецтва. Питання обізнаності дітей з історією рідного міста, з героїчним минулим країни, художньо-мовленнєвої діяльності народознавчої спрямованості потребує суттєвого доопрацювання у всіх вікових групах. Діти недостатньо обізнані з творами народного фольклору (прислів’я, приказки, вірші тощо). Крім того, помітною є недостатня обізнаність дітей з творчістю українських письменників та поетів, як класиків так і сучасних. Слід відзначити, що в кожній групі оновленні куточки з українознавства обладнані в окремо виділеному місці: книги, ілюстрації, буклети листівок, колекції, календарі, національна символіка. Матеріал відповідає віку і адаптований до роботи з дітьми. В групах достатньо літератури з українознавства. Змінюваність матеріалу відбувається відповідно до вивчення тем. В наявності художня література українських письменників та поетів.

Щоб ігри з народознавства завжди були постійним помічникам у роботі, вихователі зробили накопичувальну систему роботи (картотеку дидактичних ігор з патріотичного виховання) зберігається в методичному кабінеті.  

   Систематично проводилась робота над реалізацією другою задачі: впровадження інноваційних технологій як засіб оптимізації спільної фізкультурно – оздоровчої роботи дошкільного закладу і родини.

       За результатами тематичного вивчення з′ясовано, що фізична – оздоровча робота в ЗДО знаходиться  на достатньому рівні  (К заг.=0,82).

Фізкультурно -  оздоровчий режим у ЗДО було спрямовано на збереження і зміцнення здоров’я дошкільників, своєчасне формування у них життєво- важливих рухових умінь і навичок, розвиток фізичних якостей, забезпечення належного рівня фізичної підготовленості й фізичної культури взагалі, ознайомлення з будовою та основними функціями свого тіла, виховання стійкого інтересу до рухової активності, вироблення звички до здорового способу життя. Для втілення в життя поставлених завдань, колективом ЗДО проведена значна робота по зміцненню й оновленню здоров'язберігаючого простору, а саме:

•        Вихователі зробили нетрадиційне  фізкультурне обладнання;

•        фізкультурні куточки;

•        куточки здоров'я;

•        різноманітні доріжки здоров'я  та  ін.

 

       Для забезпечення системного підходу до реалізації завдань дошкільної освіти в закладі функціонує методичний кабінет, який є науково-методичним осередком для педагогів та батьків. Протягом року кабінет поповнився наочно-дидактичними посібниками, науковою, навчально-методичною, літературою, атрибутами. Вихователі користуються сучасними науковими розробками, авторськими методиками, розробками занять, свят та розваг, матеріалами з досвіду роботи кращих педагогів,», мають вільний доступ до мережи Інтернет.

        Рівень проведення колективних переглядів є достатнім (ЗК≈0,85), колективні перегляди проведено в повному обсязі.

    Рівень планування навчально-виховної роботи є достатнім (ЗК ≈ 0,87).

Якість проведення занять, бесід, розваг, прогулянок на достатньому рівні (ЗК ≈ 0,89).

Оформлення ігрових зон у групах згідно вікові дітей – достатній рівень (ЗК ≈ 0,79).

        Отримати цілісне уявлення про рівень розвиненості та вихованості дитини i співвіднести фактично досягнуті результати iз очікуваними, що необхідно для коригувально-розвивальної роботи з дітьми нам дає змогу кваліметричний підхід до організації освітнього моніторингу оцінювання якісних показників за допомогою кількісних балів (за методикою доктора педагогічних наук  Єльникової Г.В.), який сприяє створенню оптимальних умов для якнайповнішого розкриття потенційних можливостей кожної дитини. Аналізуючи рівень розвитку дітей старшого дошкільного віку,  орієнтуючись на зміст Базового компонента дошкільної освіти було встановлено, що середній показник по закладу за І півріччя 0,82 (компетенція сформована в достатній мipi), а за ІІ півріччя  - 0,87  (компетенція сформована в достатній мipi).              

   З метою виявлення й підтримки обдарованих дітей старшого дошкільного віку, розвитку інтелектуально-творчого потенціалу особистості дитини та розвитку творчих здібностей, формування валеологічної свідомості та щоденної потреби у фізичних вправах та заняттях спортом упродовж 2018/2019 навчального року для дітей старшого дошкільного віку були проведені заходи:  фізкультурні  змагання  «Крок за кроком» ,  конкурс малюнку , конкурс творча родина  поробки  осінні та зимові . Отже, у 2019/2020 навчальному році педагогічному колективу слід продовжувати роботу з фізичного виховання та виявлення обдарованих дітей.

 

ІІІ. ВЖИТІ КЕРІВНИКОМ ЗАХОДИ ЩОДО ЗМІЦНЕННЯ ТА МОДЕРНІЗАЦІЇ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ

    Значна увага керівництвом закладу приділяється зміцненню та модернізації матеріально-технічної бази. Так цього року за міські кошти капітально відремонтовано 420 м.кв  покрівлі,  та  зроблено капітальний ремонт  системи опалення в двух групах ( а саме замінено всі стояки та  радіатори у кількості 19 шт ) та дитячий майданчик з 8 елементів. Також за кошти бюджету оплачуються послуги за користування муніципальною охороною, повірка манометрів, заземлення ,вогнегасників, утилізація ламп. 

Також Управління освіти було закуплено 90 кг.- порошка, 60 літрів засібу для унітазів, 95 літрів рідкого мила, 47 шт- сухого истячого засобу   , фарбу білу та червоно-кориневої по  20 кг , папір офісний 10 пачок ,лампи енергозберігаючі у кількості 30 шт., подушки -54 шт. проведено лабораторні дослідження мікроклімату, піску та освітлення,  завезено пісок.

 

ЗАЛУЧЕННЯ ДОДАТКОВИХ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ ТА ЇХ РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ  

№ з/с

Найменування заходу

Витрачена сума

 

Обслуговування пожежної сигналізації

2058,54  грн.

 

Обслуговування комп'ютерної техніки

2170,00   грн.

 

Дератизація та дезинфекція

673,00  грн.

 

Повірка вогнегасників

132,00  грн.

 

Плата за сайт

375,00 грн.

 

Придбання радіотелефону

499,00 грн

 

Установка та придбання доводчиків

1349,22 грн

 

Косметичний ремонт в методичному кабінеті

1200,00 грн

 

На харчоблоці ремонт ел. обладнання (ел. плити, заточка ножів )

1405,00 грн.

 

 

Ремонт ел. проводки та придбано освітлювальний інвентар

1394,00 грн.

 

Для харчоблоку придбано інвентар, обладнання та господарчі товари

4549,06 грн

 

Повірка вагів

1048,40 грн

 

Миючі, чистячи засоби та пральний порошок

4578,36 грн

 

Методична література та демонстраційний матеріал

840,83 грн.

 

Придбано канцтовари, папір офісний, журнали згідно номенклатури

2779,00 грн.

 

Придбаний інвентар, господарчі товари, будівельні матеріали (фарба, лопати, мітли, граблі, цемент, побілка, пакети для сміття, рукавички, замки і т.д.)

14319,58 грн.

 

Медикаменти невідкладної допомоги, медичне обладнання

755,36 грн.

 

Придбання сантехніки та складові до неї

3040,82 грн.

 

На оформлення музичного залу

4122,06 грн.

 

Придбання жалюзів в музичний зал

2860,00 грн

 

Пошив матів

275,00 грн

 

Придбання доріжок

570,00 грн

 

       Значна увага у розвитку закладу приділяється зміцненню та модернізації матеріально-технічної бази. До вирішення проблеми  з адміністрація закладу дошкільної освіти залучала членів ради закладу та батьківську громадськість. Рада закладу приймала рішення про залучення батьків до участі у створенні умов функціонування дитячого садка та зміцнення матеріально-технічної бази. Завдяки активної діяльності Ради закладу та батьківського комітету, матеріально-технічна база закладу дошкільної освіти  значно покращилась, капітально відремонтовано боковий вихід, музичну залу проведено косметичний ремонт коридорів, оновлено  спортивний майданчик. Частково відремонтовано овочесховище, відмостка, пофарбовано паркан, цоколь, спортивне та ігрове обладнання, малі форми.

       Звітна інформація щодо залучення батьківської допомоги оприлюднювалась на батьківських зборах та на сайті ЗДО у розділі «Благодійні внески».

       Але є і недоліки: потребує капітального ремонту система опалення, заміна підлоги у павільйонах, заміна вікон на металопластикові, заміна асфальтового покриття, заміна ігрових майданчиків на ділянках.

 

ІV. ВЖИТІ КЕРІВНИКОМ ЗАХОДИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКЛАДУ КВАЛІФІКОВАННИМИ ПЕДАГОГІЧНИМИ КАДРАМИ ТА ДОЦІЛЬНІСТЬ ЇХ РОЗСТАНОВКИ

 У закладі дошкільної освіти працює  19 педагогів :

до 10 років (11 педагогів) -58%

до 30 років (6 педагогів) –32%;

більше 30 років (2 педагог) –10%.

       Слід відзначити, що в дошкільному закладі переважають молоді фахівці (50%) потребують допомоги досвідчених педагогів (наставництво).

Кваліфікаційний рівень педагогів:

1. «Спеціаліст вищої категорії» – 5

2. «Спеціаліст І категорії» –4

3. «Спеціаліст ІІ категорії» – 3  

4. Звання «Вихователь – методист» – 4

5. Спеціаліст  - 2

6. 11 тарифний  розряду – 2

7 .10 тарифний  розряд-3

   Адміністрацією закладу створено всі умови для спеціалістів, які заочно здобувають вищу освіту: при виконанні учбового плану їм надаються додаткові оплачувані відпустки, мають змогу користуватися науковою, методичною та періодичною педагогічною літературою для написання контрольних робіт, доповідей тощо.

 В 2018/2019 навчальному році курси підвищення професійного рівня педагогічних працівників пройшов 3 педагоги: вихователь –Сковородкіна Г.М., Геніна О.Ю, Т.В.Тимошенко  У 2018/2019 навчальному році у черговому порядку атестувалися:

-         Масалітіна Ганна Вікторівна , вихователь, присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії»;

-         Сковородкіна Галина Миколаївна, вихователь, відповідає займаній посаді та раніше встановленому  тарифному 11 розряду та раніше встановленому званню «вихователь – методист»;

-         Макєєва Вікторія Олександрівна, вихователь, присвоєння «спеціаліст І категорії».

У серпні з  лікарем-епідеміологом КП "Санепідсервіс"Тонкошкур Т.І.  проведено лекцію з курсу гігієнічного навчання згідно програми навчання для працівників закладу дошкільної освіти.

 

VІ. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ, ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ’Я ВИХОВАНЦІВ ТА ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

        У закладі активно проводиться робота щодо соціального захисту неповнолітніх. Громадським інспектором Шарай О.С. своєчасно складено план заходів щодо забезпечення прав дитини та роботи з дітьми пільгового контингенту на 2018/2019 навчальний рік, який затверджено на засіданні педагогічної ради та доведено до відома батьків під час загальних батьківських зборів.

         У річному плані роботи на  передбачено розділ «Охорона прав дитинства та соціальний захист дітей пільгових категорій» та внесено заходи щодо забезпечення прав дитини та визначено напрямки роботи з дітьми пільгового контингенту. Забезпечено наявність нормативних документів, що регламентують діяльність членів педагогічного колективу з охорони прав дитинства. Матеріали з даного питання зберігаються в окремій папці згідно номенклатури справ. Зміст нормативних та законодавчих документів доводиться до відома батьків під час проведення загальних та групових батьківських зборів.

         Громадський інспектор з охорони прав дитинства дівчі на рік звітує про стан роботи з дітьми пільгових категорій, доповідає про планування роботи на наступне півріччя,  про що свідчать протоколи нарад при завідувачеві, засідань педагогічної ради.

        Належним чином проводилася робота по забезпеченню повноти обліку та даних про дітей пільгових категорій. Списки дітей пільгових категорій та відомості про них своєчасно надавалися до Управління освіти адміністрації Основ’янського району Харківської міської ради та було забезпечено відстеження дітей пільгових категорій серед тих, які поступають до  закладу, надавалися додаткові списки дітей пільгових категорій. Копії документів, що підтверджують приналежність дітей до певної категорії, завірені керівником закладу.

         Кількість дітей пільгових категорій , які відвідували КЗ «ДНЗ№349» у 2018/2019  навчальному  році

Соціальна категорія дітей

Кількість дітей

1

Діти – сироти

0

2

Діти під опікою

2

3

Діти - напівсироти

2

4

Діти, що постраждали  внаслідок аварії на ЧАЕС

0

5

Діти з багатодітних родин

            16

6

Діти з малозабезпечених сімей

6

7

Діти-інваліди

1

8

Діти одиноких матерів

5*

9

Діти вимушених переселенців з зони АТО

7*

10

Діти учасників бойових дій в зоні АТО

11

Всього дітей:

21 (безкоштовне харчування), 16 дітей (50% оплати за харчування)

 

        Адміністрація закладу у взаємовідносинах з працівниками суворо дотримується  інструктажів з охорони праці, техніки безпеки, санітарно– гігієнічних та протипожежних норм. Прийняті рішення узгоджуються  з профспілковим комітетом закладу, Положеннями колективного договору між співробітниками та адміністрацією.

       Одним з цільових пріоритетних завдань закладу дошкільної освіти є створення умов для фізичного та психічного благополуччя дітей, запобігання фізичних та емоційних перевантажень, дитячого травматизму, а також всіх видів захворювань дітей, формування навичок здорового способу життя. На постійному контролі тримається питання охорони життя та здоров’я дітей, профілактики дитячого травматизму.

МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ВИХОВАНЦІВ ТА ПРАЦІВНИКІВ

         Значне місце у роботі з питання збереження і зміцнення здоров’я дітей дошкільного віку під час освітнього процесу належить ефективному медичному супроводу у закладі. Кадровий склад медичних працівників, які беруть участь в організації медичного обслуговування: сестра медична старша.

До медичного блоку входить: маніпуляційний кабінет; ізолятор, який відповідає усім санітарно-гігієничним вимогам. Медичний пункт розташований на першому поверсі дошкільного закладу, забезпечений усім необхідним інвентарем та інструментами.

      Медичний  пункт забезпечий в повному обсязі необхідними лікарськими засобами та виробами медичного призначення, миючими та дезінфікуючими засобами. Цього року медичний кабінет дообладнано меблями, необхідним обладнанням та медикаментами.

       Аналізуючи стан відвідування дітьми закладу дошкільної освіти визначено  показник відвідування дітьми закладу у 2018-2019 навчальному  році

Група

середня кількість дітей за списком

% відвідування

2017/2018

 2017-2018

2017/2018

2017-2018

Гр. №1

28

28

95 %

96%

Гр. №2

28

28

89%

91%

Гр. №4

18

19

61 %

60%

Гр. №5

28

27

75%

82%

Гр. №6

28

28

79 %

72%

Гр. №7

25

30

90 %

91%

Гр. №8

27

28

76%

80%

Гр. №9

27

23

82%

74%

Гр. №10

19

19

54%

56%

Гр. №11

23

22

85%

88%

Гр. №12

28

27

83%

84%

В середньому

279

279

72%

79%

 

Індекс здоров’я вихованців закладу становить 0.95.

Аналіз стану здоров’я вихованців показав, що  порівняно з  2017/2018 навчальними роками, збільшився відсоток дітей І групи здоров’я. У порівняні з 2017/2018  навчальним роком зменьшився  відсоток дітей на диспансерному обліку, а відсоток дітей, які мають дифіцит вагу залишився сталим.

Аналіз стану  здоров’я дітей

з/п

Кількість:

2016-2017

2017-2018

2018-2019

1.

дітей за мережею

275

279

 279

2.

дітей І групи здоров’я

140 (51%)

152 (54%)

161(57%)

3.

дітей ІІ групи здоров’я

126 (46%)

122 (44%)

116(41%)

4.

дітей ІІІ групи здоров’я

9(3%)

5 (2%)

2(0,7%)

5.

дітей на диспансерному обліку

40 (15%)

33 (12%)

30(10%)

6.

Дітей, які мають надмірну вагу

3 (1%)

-

-

7.

Дітей, які мають дефіцит ваги

2(1%)

2 (1%)

2(1%)

 

Результати аналізу  поглибленого медичного огляду вихованців

 

з/п

 

Кількість дітей усіх вікових груп у яких виявлено вади та захворювання ( за результатами даних медичних карт)

2016/2017 навчальний рік

2017-2018

навчальний рік

2018-2019 навчальний рік

1.

серцево - судинної  системи

36(13%)

 45(16%)

50(17%)

2.

нервової системи

      12(4%)

      16(6%)

14(5%)

3.

кістково - мязової системи

25(9%)

26(9%)

29(10%)

4.

органів дихання

18(7%)

       15(5%)

7(3%)

5.

органів зору

9(6%)

3(1%)

3(0,1%)

6.

статевих органів

7(3%)

-

-

7.

віраж туберкульозний

2(2%)

-

-

8.

тяжкі вади мови

-

-

-

9

з вадами кишково-шлункового тракту

-

1(0,3%)

1(0,3%)

10

захворювання нирок

-

1(0,3%)

1(0,3%)

11

алергії

-

1(0,3%)

3(,1%)

12

Усього дітей, які мають вади

109(40%)

108(39%)

108(39%)

13

Усього дітей за мережею:

275

279

279

У 2018/2019 навчальному році значно зменьшилася кількість захворювань на ГРВІ, інші захворювання та не було випадків захворювання на вітряну віспу у порівнянні з 2017/2018 навчальним роком. 

Аналіз захворюваності дітей

Навчальний рік

Кіль-ть випадків захв-нь на вітряну віспу

Кіль-ть випадків кишкових захв-нь

Кіль-ть випадків захв-нь ГРВІ

Інші захв-ня

Кількість  випадків травмування

Під час навч-вих процесу

У побуті

2017/2018

кіль- ть дітей 279

14

5%

  1

0,3%

61

22%

5

2%

0

0

2018/2019 кіль- ть дітей 279

0

0

2

0,7%

22

8%

3

1%

     0

0

Різниця

-14

-5%

+1

-4%

-39

14%

-2

1%

0

0

 

Значна увага приділялась роботі з профілактики захворювань і оздоровлення дітей. Сестрою медичною старшою та педагогічним колективом була проведена робота щодо збереження та зміцнення фізичного здоров’я дітей. Впроваджувалась система профілактично-оздоровлювальних заходів, спрямованих на адаптацію дітей до умов дитячого закладу, запобігання захворюваності, зміцнення їх імунної системи. Робота по попередженню інфекційних та простудних захворювань велася систематично і планомірно. В «Санбюлетеню» постійно оновлювалася інформація за різною тематикою: «Що потрібно робити для профілактики грипу»,  «Обережно грип», «Профілактика вітряної віспи», «Попередження кишкових інфекцій» та інша.

ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ У ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Організація харчування у дошкільному навчальному закладі здійснювалася відповідно нормативних, законодавчих та інструктивних документів, що регламентують роботу дошкільного навчального закладу з даного питання.

Режим харчування дітей в дошкільному навчальному закладі відповідає режиму роботи закладу та вікових груп, затверджений завідувачем.

Харчоблок дошкільного навчального закладу включає: холодний та гарячий цех, комору сухих продуктів, овочесховище для зберігання овочів,фруктів.

У дошкільному навчальному закладі в цілому дотримується санітарно-гігієнічний режим. Працівники харчоблоку, помічники вихователів забезпечені спеціальним одягом. Правила особистої гігієни персоналом дотримуються. У групах в наявності куточки для помічників вихователів, які містять інструкції щодо правил миття посуду, столів, стільців, графіки прибирання групових приміщень, провітрювання приміщення, орієнтовний об’єм готових страв та окремих продуктів для дітей різних вікових груп (у грамах). Вихователі дотримуються вимог програми щодо виконання культурно-гігієнічних навичок, помічники вихователів виконують санітарні норми організації харчування в групах. Сестрою медичною старшою проводиться робота щодо гігієни харчування, дотримання санітарних правил, профілактики кишкових, інфекційних захворювань.

У закладі створені належні умови для збереження продуктів харчування, технологічне обладнання в достатній кількості, підтримується в робочому стані. Заклад забезпечений необхідними меблями, столовим інвентарем. Наявні промарковані столи, дошки, ножі. Кількість столового та кухонного посуду достатня. На харчоблоці та у групах відсутній кухонний та столовий посуд із заборонених матеріалів. Маркування посуду відповідає санітарно-гігієнічним нормам. Зберігання інвентарю впорядковане, інвентар використовується за призначенням. Харчоблок, комора оснащені ваговими приладами і мають свідоцтва за 2018/2019 н.р. про своєчасну повірку ваг, гир. Також заклад забезпечений необхідними миючими та дезінфікуючими засобами для миття столового, кухонного посуду, прибирання харчоблоку, групових приміщень, в достатній кількості.

        Протягом року в дошкільному закладі було організовано якісне раціональне 3-х разове харчування дітей у групах з 9 – 10,5 – 12 годинним перебуванням. Впродовж навчального року в дошкільному навчальному закладі забезпечено харчуванням 279  дітей.

      Розмір передбачених коштів на харчування однієї дитини в день становить: З 01.01.2019 – для груп дошкільного віку 25 гривень, з них: 10,00 грн. – бюджетні кошти та 15,00 грн. – батьківська плата, для груп раннього віку – 20,00 гривень, з них: 8,00 грн. – бюджетні кошти та 12,00 грн. – батьківська плата.

          На підставі затвердженого примірного двотижневого меню, погодженого з начальником відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Управління  Держпродспоживслужби  м. Харкова, щодня сестрою медичною старшою, спільно з кухарями     . складалися меню-розкладки на наступний день для двох вікових груп – дітей віком до 3 років та дітей віком від 3 до 6 років відповідно до затверджених норм харчування. За калорійністю їжа розподіляється протягом дня таким чином: сніданок - 25%, обід - 35%, вечеря - 20%. В цілому виконання натуральних норм по продуктам харчування в 2018/2019 навчальному році становило 56,1 % ( у 2017/2018 – 51,8%, в 2016/2017 – 50,7% ).

Найкраще виконувались норми: чай (92%), сіль ( 89%), крупа ( 89%), масла вершкового, фрукти сушені (83%), мяса  (82%), яйце (80%), хліб пшеничний (78%), борошна (75%). На недостатньому рівні виконувались норми споживання овочі (60%), сир кисломолочний (56%), сік (40%), фрукти свіжі (29%), сира твердого (22%), сметани (18%), лавровій лист (16%). 

Порівняльна таблиця виконання норм за основними продуктами

Назви основних продуктів

Харчування

2016/2017

навчальний рік

%

2017/2018

навчальний рік

%

2018/2019 навчальний рік %

Хліб житній

66

64

78

Хліб пшеничний

80

78

74

Борошно пшеничне

56

77

75

Крупи, бобові, макар. вир.

88

90

89

Картопля

78

74

73

Овочі

51

58

60

Фрукти свіжі,цитрус.

0

11

29

Соки

26

8

40

Фрукти сушені

76

75

83

Кондитерські вироби

38

27

33

Цукор

80

75

79

Мед

0

0

0

Масло вершкове

89

84

88

Олія

50

59

62

Сало

0

0

0

Яйце

97

81

80

Молоко

55

53

65

Сир кисломолочний

43

53

56

Сир твердий

15

17

22

Сметана

15

14

18

М’ясо, м’ясопродукти

80

78

82

Риба

60

57

66

Кава

22

32

38

Какао

29

54

56

Чай

100

100

92

Сіль

100

100

89

Дріжжі

57

48

55

Лавровий лист

0

13

16

Томатна паста

22

25

30

 

Недовиконання натуральних норм харчування у 2018/2019 навчальному році викликано невідповідністю між кількістю коштів, виділених на продукти харчування та продовольчу сировину та вартістю цих продуктів.

   Аналіз виконання грошових та натуральних норм харчування здійснюється щомісячно. Витрати на харчування однієї дитини в день відповідають нормативним вимогам.

Аналіз ефективності харчування дітей за 2018/2019 навчальний  рік

 

 

 

 

Діти

2018/2019 навчальний рік

Вересень

Травень

Зріст, %

Вага, %

Зріст, см

Вага, кг

Зріст, см

Вага, кг

Раннього

віку

94

14,5

98

18,5

+4

+4

Дошкільного віку

114

19

119

24,5

+5

+5,5

Середній показник по ДНЗ

104

16,75

108

21,5

+4

+4,75

 

За 2018/2019 навчальний рік діти  в дошкільному закладі отримали:

-         білків – 77%;

-         жирів – 67%;

-         вуглеводів – 69%.

        Приріст маси тіла за навчальний рік в групах раннього віку складає 4 кг, в дошкільних групах 5 кг.  Приріст маси тіла дітей по закладу 5 кг.

З батьками постійно проводиться роз’яснювальна робота щодо організації раціонального харчування, режиму дня вдома у вечірній час, вихідні, святкові дні.

      Також протягом навчального року (в листопаді, січні, квітні) було проведено перевірку знань (тестування) працівників закладу щодо вимог нормативних, інструктивних, розпорядчих документів, які регламентують діяльність дошкільного закладу щодо організації харчування.

Аналіз   рівня знань працівників з організації харчування

    З діаграми видно, що в 2017/2018 навчальному році середній коефіцієнт по закладу  0,91  в 2018/2019 навчальному році  - 92. Збільшився коефіцієнт на 0,1%.

ДОТРИМАННЯ НОРМ ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ В ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

   Робота з питань охорони праці та дотримання норм техніки безпеки проводилася у закладі відповідно до плану, а саме: планові та позапланові інструктажі з працівниками дошкільного закладу. Згідно атестації робочих місць працівникам, які працюють з несприятливими та шкідливими умовами праці, що відбулась у березні 2016 року, щомісячно виплачуються відповідні доплати.. Своєчасно організовується робота щодо обстеження планового будівлі, споруд та інженерних мереж на відповідність їх надійної та безпечної експлуатації. Складалися відповідні акти. На постійному контролі тримаються питання проведення періодичних медичних оглядів працівників, відповідно до графіку. Запроваджено систему стимулювання працівників, які виконують акти законодавства з питань охорони праці, не порушують вимоги особистої та колективної безпеки, беруть активну участь у здійсненні заходів щодо підвищення рівня охорони праці.

      У 2018/2019  навчальному році проведено роботу щодо забезпечення заходів з протипожежної безпеки. Удосконалено плани евакуації, затверджено плани дій персоналу на випадок пожеж, надзвичайних ситуацій, призначено відповідальних осіб. Проводяться тренувальні евакуаційні заходи на випадок виникнення пожеж.

          Відповідно до Закону України «Про охорону праці», було проведено повторні та позапланові інструктажі з охорони праці, з охорони життя і здоров’я дітей в дошкільному навчальному закладі, пожежної безпеки, надання першої медичної допомоги. Двічі на рік, до оздоровчого періоду та початку навчального року, проводилося випробування спортивного  обладнання на території дошкільного закладу та в спортивній. Комісією з охорони праці проводяться перевірки обладнання на відповідність вимогам безпеки та видаються приписи. Обладнання, яке не відповідає вимогам, вилучається для ремонту чи списується.

             У закладі забезпечено виконання комплексних заходів щодо до досягнення встановлених норм безпеки, гігієни праці та виробничого середовища. За звітній період випадків травмувань виробничого характеру не зафіксовано. Створені відповідно до нормативних документів навчальні групи з цивільної оборони та призначені їх керівники; створені умови для своєчасного оповіщення працівників про загрозу або про виникнення надзвичайних ситуацій. Стан матеріально-технічної бази з відповідає сучасним вимогам. Із засобів індивідуального захисту працівники та вихованці забезпечені ватно-марлевими пов’язками У травні 2018 року завідувач пройшла курси з цивільного захисту в Обласному навчальному центрі при МНС України. 

СТАН РОБОТИ З ПОПЕРЕДЖЕННЯ ДИТЯЧОГО ТРАВМАТИЗМУ

Упродовж року колектив закладу дошкільної освіти приділяв значну роботі з безпеки життєдіяльності та профілактики дитячого травматизму.

Згідно з графіками проводились інструктажі з працівниками з безпеки життєдіяльності дітей, охорони праці, пожежної безпеки. Проводилося обстеження будівлі закладу та підсобних приміщень з метою попередження виникнення пожежі від замкнення електропроводки. Проводився огляд обладнання та засобів пожежогасіння у закладі дошкільної освіти, була проведена перезарядка вогнегасників.

Адміністрацією, педагогічним колективом проводилась певна робота щодо створення безпечних умов життєдіяльності та профілактики травматизму учасників освітнього процесу: у відповідності до вимог велась документація, своєчасно видавались настановні та підсумкові накази, стан роботи з даних питань розглядався на нарадах, призначались відповідальні за роботу із запобігання всіх видів дитячого травматизму; проводились вступні, первинні, цільові та позапланові інструктажі та практичні заняття по евакуації на випадок пожежі. Щоквартально надавались звіти до районного Управління освіти про проведені заходи профілактичної роботи з питань запобігання всім видам дитячого травматизму в закладі дошкільної освіти.

Роботу дошкільного навчального закладу з охорони життя, здоров’я та профілактики дитячого травматизму проведено на достатньому рівні (К=0,86).

Зусиллями творчої групи вихователів закладу з охорони життя складено банк опорних конспектів бесід та занять з дітьми різного віку з безпеки життєдіяльності де включено такі підрозділи: «Протипожежна безпека», «Дитина і природа», «Дорожній рух», «Дитина вдома сама».

Вся робота педагогічного колективу планується та здійснюється у відповідності з Положенням про охорону праці  і спрямована на формування навичок безпечної поведінки, збереження та зміцнення здоров’я дітей. Питання попередження нещасних випадків постійно перебуває під контролем адміністрації, медичних працівників, заступника завідувача з господарства; систематично розглядається на нарадах при завідувачеві

         Адміністрацією закладу дошкільної освіти проводилась робота, спрямована на запобігання всім видам дитячого травматизму під час навчально-виховного процесу. У кожній віковій групі обладнані тематичні куточки з безпечної поведінки дітей у різних ситуаціях, проведено «Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності» підібрано різні матеріали щодо запобігання дитячого травматизму. Під час проведення тижнів безпеки для батьків та дітей проводилися практичні заняття за участі представників пожежної, патрульної служб та залученням спецтехніки.

24 травні 2019 року в рамках тижня знань з основ безпеки життєдіяльності проведено протипожежні тренування.

Вихователі постійно проводять бесіди з вихованцями та їхніми батьками щодо запобігання дитячого травматизму «Зробимо свою квартиру безпечною», «Вчимо дитину спілкуватися (дитина сама вдома, контакти з незнайомими)».

Формування навичок безпечної поведінки, збереження та зміцнення здоров’я вихованців – це основний напрям роботи дошкільного закладу. Кожен вихователь один раз на тиждень, використовуючи різні форми роботи, проводить бесіди, конкурси, навчальні ігри, вікторини, з питань здоров’я дітей і веде облік роботи в календарному плані: правила дорожнього руху, правила протипожежної безпеки, правила безпечного користування газом, бесіди по попередженню нещасних випадків на воді, бесіди по попередженню дитячого травматизму.

У закладі здійснюється певна робота, яка направлена на запобігання побутового травматизму:

-         щотижнево в усіх вікових групах проводяться бесіди з даних питань із використанням наочного дидактичного матеріалу, музичні розваги та заняття з дітьми, проводяться фізкультурні розваги, а також ці актуальні проблеми освітлюються у співбесідах із батьками. В усіх групах є в наявності та достатній кількості наочний інформаційний матеріал для батьківських куточків, який  носить характер періодичності;

-         у всіх вікових групах обладнані куточки для дітей, де підібрано серію сюжетних ілюстрацій з визначенням знань про безпеку людини. За допомогою оформлених куточків діти вчаться оцінювати вчинки, орієнтуватися в ситуаціях і разом з вихователями вирішувати шляхи їх подолання та виправлення помилок.

Навчально - виховна робота проводиться за напрямами:

-         життя в соціумі;

-         правила поведінки з вогнем;

-         безпечні та небезпечні вулиці та дороги;

-         вміння правильно діяти в екстремальних ситуаціях.

     Консультації з питань безпеки життєдіяльності для батьків проводяться щомісяця. Вихователі розробляють і роздають батькам пам’ятки з попередження дитячого травматизму, які нагадують їм про відповідальність за своїх дітей.

     Крім того, на сайті навчального закладу розміщено і постійно оновлюється інформація щодо профілактичної роботи із запобігання дитячому травматизму. Упродовж 2018/2019 навчального року зареєстровано один нещасний  випадок  з вихованцями як підчас освітнього процесу.

VIІ. ЗАЛУЧЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТА БАТЬКІВСЬКОЇ ГРОМАДСКОСТІ ДО УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ; СПІВПРАЦЯ З ГРОМАДСЬКИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ

       У закладі діє Рада закладу дошкільної освіти, як колегіальний орган педагогів та батьків.  Головою ради закладу обрано Саприкіну Людмилу Григорівну. На засіданнях ради розглядалися питання освітньо-виховної роботи, розвиток матеріально-технічної бази, звітування про залучені та витрачені благодійні внески.

       Адміністрацією та вихователями закладу ведеться постійна планомірна робота по налагодженню співпраці з кожною сім’єю. Проводяться «Дні відкритих дверей», батьківські збори, індивідуальні консультації.

На виконання Закону України «Про освіту», адміністрація закладу постійно оприлюднює публічну інформацію на відповідних веб-порталах та на офіційному сайті. Треба також відмітити, що на сайті створено сторінки «Прозорість та інформаційна відкритість закладу» та «Антикорупційна діяльність», на яких користувачі знайдуть інформацію про нормативне забезпечення діяльності закладу освіти, відповідальних осіб та іншу корисну інформацію. 

VIIІ. ДИСЦИПЛІНАРНА ПРАКТИКА ТА АНАЛІЗ ЗВЕРЕНЕНЬ ГРОМАДЯН З ПИТАНЬ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

          Щодо роботи зі зверненнями громадян керівником проведено ряд заходів, а саме: ведуться Журнали обліку особистого прийому громадян, Журнал реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян, інформаційні матеріали представлені на сайті  закладу.

На особистому прийомі завідувача дошкільного навчального закладу було прийнято 52 особи , практичним психологом – 1 особа, сестрою  медичною старшою – 5 осіб

       За характером основних питань, що порушували громадяни на особистих прийомах  були такі  питання:

- про порядок здійснення електронної реєстрації до закладу дошкільної освіти – 42 звернень.  Відрахуваня - 3 звернення , питання щодо харчування дітей – 1, температурного режиму -1,  скарга на неналежне виконання посадових обов'язків вихователем. Всі питання були вирішенні.

Керівником було проведено індивідуальні бесіди з батьками дітей, яким на 01.09.2019 виповнюються 6 років, але 3 з них мають бажання залишитись в закладі у зв’язку із станом здоров’я.

Таким чином, спільну роботу адміністрації, співробітників закладу, батьків та представників громадськості можна вважати доцільною та продуктивною.

 

 

 

Завідувач                                                                 Т.С.Кирєєва