Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 349 Харківської міської ради»
Звіт керівника за 2019-2020 навчальний рік

Звіт керівника

комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №349  Харківської міської ради»  про свою діяльність за підсумками 2019/2020  навчального року перед педагогічним колективом тагромадськістю

 

 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

         Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №349 Харківської міської ради» знаходиться за адресою: м.Харків, провулок Кінний 12/20, тел.725-13-69, e-mail: [email protected] у типовому приміщенні, яке містить в собі групові кімнати, музичний зал, методичний, психологічний кабінет, медичний блок та інші службові приміщення. Засновано в 1967 році.

        Впродовж 2018/2019 навчального року у дошкільному навчальному закладі працювало 11  вікових груп, які працювали за 9-годинним та 12-годинним режимом:

·2 групи – раннього віку;

·9 груп – дошкільного віку.

     Протягом року заклад  відвідувало 280  дітей,  36 раннього віку та 244 дошкільного віку

ІІ. ПЕРСОНАЛЬНИЙ ВНЕСОК КЕРІВНИКА У ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У  ЗАКЛАДІ

      Заклад дошкільної освіти здійснював свою діяльність відповідно до плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення. План роботи на рік схвалено педагогічною радою закладу.

     Вжиті завідувачем дошкільним навчальним закладом заходи щодо охоплення навчанням дітей 5-ти річного віку

        Проведено облік та складено списки дітей віком до 6(7) років, які мешкають у мікрорайоні на території обслуговування дошкільним закладом.

З’ясовано, що мешкало у мікрорайоні 353 дітей які підлягають дошкільній освіті, з них:

Кількість дітей дошкільного віку відповідно до проведеного обліку

 

Роки

народження

Усього

дітей

 

Дата народження

Усього

дітей

 

Усього відвідують ЗДО+НВК

Відсоток охоплення

Усього не відвідують

ЗДО+НВК

2013

20

з 01.01. по 31.08

3

3

100

-

з 01.09.по 31.12

17

17

100

-

2014

91

з 01.01. по 31.08

72

72

100

-

з 01.09.по 31.12

19

19

100

-

2015

81

з 01.01. по 31.08

51

51

100

-

з 01.09.по 31.12

30

30

100

-

2016

55

з 01.01. по 31.08

41

41

100

-

з 01.09.по 31.12

14

14

100

-

2017

48

 

з 01.01. по 31.08

34

28

 

-

з 01.09.по 31.12

14

5

 

-

2018

37

з 01.01. по 31.08

25

0

0

-

з 01.09.по 31.12

12

0

0

-

2019

20

з 01.01. по 31.08

20

0

0

-

Усього

352

 

352

280

79,5

-

 

 

        Створення умов для варіативності навчання та вжиті заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у педагогічний процес

        Планом роботи на 2019/2020 навчальний рік регламентувалася організація методичної роботи в закладі дошкільної освіти, заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій в освітній процес, згідно з концептуальними засадами Програми навчання та виховання дітей від 2 до 6 (7) років «Дитина».

      Враховуючи державну політику в галузі дошкільної освіти, досягнення і проблеми дошкільного навчального закладу, колектив визначав такі завдання:

1 .       Продовження роботи по створенню й підтримці сучасного освітнього простору, сприятливого для гармонійного розвитку особистості дошкільника як гаранту готовності до Нової української школи та реалізації індивідуальних творчих потреб кожної дитини.

2.        Збереження та зміцнення здоров’я дітей, формування у них розуміння цінності власного здоров’я, необхідності дотримання правил безпеки життєдіяльності.

3.        Шляхи підвищення результативності екологічного розвитку, виховання і навчання дошкільників.     

На реалізацію першого завдання в умовах нової української школи  проводились зустрічі за круглим столом: педагоги-вчителі-батьки. Такі зустрічі проводяться за проханням батьків майбутніх першокласників вже у вересні. Взаємодія закладу дошкільної освіти і школи упродовж року здійснювалась у таких напрямках:

- взаємодія педагогічних колективів: спільні педагогічні ради, консультації, бесіди з учителями школи;

- взаємодія дитячих колективів закладу дошкільної освіти і школи: екскурсія вихованців дитячого садка в школу, проведення свят та розваг.

 

      Щоб відкоригувати освітній процес аби забезпечити безпроблемну адаптацію дітей до умов школи та їх успішність у першому класі на педагогічну  раду постійно запрошувались вчителі школи . Протягом року організовувалася робота круглих столів з вихователями та вчителями, які були спрямовані на вирішення наступних питань:

 • наступність в роботі закладу дошкільної освіти та школи, шляхи її вирішення;
 • соціалізація та комунікативність дитини в умовах сучасної освіти;
 • використання інтерактивних методів розвитку та виховання в освітньому процесі.

На педагогічній раді вчителі мали змогу ознайомитися з програмами, за якими будуть працювати вихователі та познайомили вихователів з програмовими вимогами для першокласників, проводився порівняльний аналіз державних стандартів дошкільної освіти і початкової школи (Базового компонента дошкільної освіти та державного стандарту початкової загальної освіти). Така форма роботи дала змогу педагогам визначити шляхи оптимальної взаємодії з метою забезпечення наступності у розв’язанні конкретних проблем.

       Протягом року було організовано відвідування старшими дошкільниками учнівських розваг, свят. З метою підвищення рівня мотиваційної готовності старших дошкільників до навчання у школі, проводилися такі форми роботи:

 •  вихователі  використовували читання творів про школу;
 •  педагоги ознайомлювали вихованців з правилами поведінки школярів;
 • було організовано фотокуточок «Наші випускники»;
 • систематично організовувалися екскурсії дітей старшого дошкільного віку до школи;
 • організовувалася виставка дитячих робіт «До школи з усмішкою».

Проводились різні форми роботи і з батьками, а саме: оформлення куточків в старших групах, проведені консультації       Головною умовою забезпечення наступності у вихованні і навчанні в 2019/2020 навчальному році була спрямованість педагогічного процесу дитячого садка і школи на всебічний розвиток особистості дитини. З огляду на це необхідним став зв'язок програм, методів і форм навчання в дитячому садку і початковій школі. Елементи навчальної діяльності, що формувалися в процесі навчання на заняттях у закладі дошкільної освіти, забезпечили успішність в підготовці дітей до навчання. А шкільне навчання забезпечить взаємозв'язок, розширення, поглиблення й удосконалення отриманих у дитячому садку знань, умінь і навичок.

Вихователями відстежувалася результативність навчання випускників закладу та адаптація до умов школи.

З метою виявлення рівня життєвих компетентностей дітей старшого дошкільного віку, в грудні 2019 року (у зв’язку з карантином у травні,моніторинг не проводився), педагоги проводили моніторингове обстеження кожної дитини шляхом проведення контрольних занять, бесід з дітьми, аналізу результатів продуктивних видів діяльності та виявили рівень  засвоєння кожною дитиною програмових знань.

       В цілому рівень компетентності дітей 6-го року життя, згідно з Базовим компонентом дошкільної освіти та Програмою виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина» - достатній.

Аналізуючи узагальнені результати обстеження дітей шостого року життя, можна зробити висновок, що кожна дитина в певній мірі реалізувала свій потенціал, вона жила та діяла на рівні своїх оптимальних вікових і індивідуальних можливостей. Нажаль у зв’язку з карантином відсоток дітей  високого рівня зменшився в порівнянні  з минулим роком, тому що моніторинг не проводився за ІІ півріччя. 

Організовуючи навчальну діяльність з дітьми шостого року, педагогам слід систематично використовувати завдання творчого, експериментально-дослідницького, проблемно-пошукового характеру, планувати тематику занять таким чином, щоб вона була максимально пов’язана з реальним життям і нагальними  проблемами дітей, сприяти розвитку їхньої самостійності, творчому ставленню до життя, створювати умови, які спонукають дітей до пізнання оточуючого світу, самопізнання, роздумів, міркувань, творчості, розвитку дієвого та свідомого ставлення до оточуючого світу, що сукупно має ставати основою успішного формування життєвої компетентності дитини. Тому в наступному навчальному році педагогічному колективу слід спрямувати роботу щодо комунікативно-мовленнєвого розвитку дошкільників.

 

На реалізацію другого завдання щодо збереження та зміцнення здоров’я дітей, формування у них розуміння цінності власного здоров’я, необхідності дотримання правил безпеки життєдіяльності., використовувалися такі методи:

- колективні (педагогічна рада, семінар, колективний перегляд, педагогічні читання, тематичне вивчення);

- індивідуальні (самоосвіта, наставництво, консультації);

- нетрадиційні (мультимедійна презентація).

При проведенні використовувались такі форми роботи: як «круглий стіл», проблемно-аналітичні бесіди, дискусія, мозковий штурм, які сприяли розвитку творчості вихователів.

У результаті проведення даних заходів значно підвищився рівень компетентності педагогів щодо змісту, форм та методів роботи з дітьми з фізкультурно-оздоровчої роботи .

       Результати, отримані під час вивчення, свідчать про те, що в усіх перевірених групах спланована і проводиться система загартовуючи заходів:

 • ранкова гімнастика;
 • гімнастика пробудження;
 • дозований біг;
 • прогулянки на свіжому повітрі;
 • фізкультурні заняття на свіжому повітрі та в музичному залі.

У методичному кабінеті наявна методична література та посібники з організації фізкультурно-оздоровчої роботи.

Але слід зазначити, що вихователям усіх перевірених груп потрібно поповнити, оновити наявний асортимент нетрадиційним спортивним обладнанням,  що допоможе реалізовувати рухову активність малят. До виконання поставленого завдання слід підійти творчо, залучивши до співпраці батьків вихованців. Вихователю-методисту поповнити кабінет новинками педагогічних видань, посібниками та дидактичними іграми.

Заняття з фізкультури плануються за М. Вільчковським та проводяться двічі на тиждень у музичній залі, один різ на вулиці (залежно від пори року та погодних умов). Зал та спортивний майданчик обладнані відповідним спортивним інвентарем: лавами, фізкультурно-спортивним модулем, м’ячами, обручами, торбинками з піском, гімнастичними палицями тощо. Для навчання дітей пролізання в обруч прямо, правим і лівим боком, та підлізання під дугою прямо, боком, зокрема дуги та обручі, що відповідають санітарним вимогам та віковим особливостям дошкільників.

У ході перевірки було встановлено, що ранкова гімнастика та заняття з фізичної культури структурно-правильно побудовані, мають чудову моторну щільність, постійно змінюються комплекси вправ для всіх вікових груп, проводяться під музичний супровід; всі види рухової активності, рухові уміння і навички відповідають програмовим вимогам; ігри та вправи підбираються правильно, відповідно до віку та фізичного розвитку дітей. Під час проведення занять та ранкової гімнастики звертається увага на поставу, осанку, активність дітей.  Слід також відмітити хорошу роботу музичного керівника Грішиної  М.В. під час проведення ранкової гімнастики та занять з фізкультури.

Результативність роботи виявляється в засвоєнні програми на достатньому рівні у 60% дітей. Діти середньої групи володіють різними видами ходьби та бігу, виконують вправи з різних вихідних положень, а також з різними предметами; шикуються самостійно у колону невеликими групами і всією групою у коло, пари, шеренгу; перешиковуються з колон у ланки, повертаються ліворуч, праворуч, кругом; рівняються за орієнтирами і навіть без них; стрибають почергово на правій, на лівій нозі, з ноги на ногу, з обруча в обруч; підлізають правим, лівим боком і грудьми вперед під дугу; повзають по дошці, підтягуючись руками тощо.

Діти молодшої групи шикуються в коло з допомогою вихователя та за орієнтиром, володіють різними видами ходьби, стрибками на двох ногах з просуванням уперед; навичками кочення, кидання та ловіння; повзання та підлізання.

Слід відмітити добросовісну роботу вихователів середньої групи  Тимошенко Т.В., Христосової С.В. які систематично проводять ранкову гімнастику. Під час організації фізкультурно-оздоровчої роботи використовують виразне, емоційне та доступне мовлення, різноманітні методи, прийоми, реалізують сучасні підходи.

Педагоги закладу орієнтуються на створення оптимального рухового режиму, який відповідає біологічній потребі організму дитини і включає в себе виконання фізичних вправ, участь у рухливих іграх, тривалі прогулянки тощо. Засоби фізичного виховання добираються з урахуванням пори року та погодних умов, раціонального використання обладнання  та фізкультурного інвентарю на майданчиках.

Рухливі ігри плануються та проводяться з урахуванням бажань та інтересів дітей. Але досить часто заплановані ігри не проводяться, а замінюються іншими, одноманітними, які вже давно знайомі дітям, не вказуються під час планування  ускладнення в іграх, дуже рідко вихователями усіх груп використовуються народні рухливі ігри.

Важливу роль у зміцненні здоров’я малят та забезпеченні потреби у руховій активності в умовах ЗДО відіграють щоденні прогулянки на свіжому повітрі.

Вихователі всіх вікових груп постійно дотримуються  санітарно-гігієнічних вимог, систематично проводяться медико-профілактичні та оздоровчі заходи зі зниження захворюваності. Згідно річного плану в ЗДО було проведено Тиждень безпеки, а кожної останньої середи місяця - День Здоров’я, музично-спортивні розваги: «Щоб не трапилось пожежі, треба бути обережним!», «Осінь чарівна в гості прийшла». В рамках медичного супроводу дошкільнят проводилося вимірювання антропометричних даних (вага, зріст) дітей. Результати були представлені для ознайомлення батьків у куточках кожної вікової групи.

Неабияку роль у фізкультурно-оздоровчій роботі відіграє гімнастика пробудження. Слід відмітити, що всі вихователі систематично планують і проводять даний вид роботи. Вихователі молодшої групи Геніна О.Ю., Масалітіна Г.В.. окрім корегуючих вправ, ребристої дошки та колючого килимка використовують елементи масажу та самомасажу каштанами, з допомогою яких стимулюється  розвиток дрібної моторики пальців, поліпшується кровообіг, підвищується загальний тонус м’язів дитячого організму. Але недостатня увага під час проведення гімнастики пробудження приділяється використанню музичного супроводу.

Важливе місце в оздоровчій роботі займають фізкультхвилинки, фізкультпаузи, валеохвилинки та валеопаузи. Результати, отримані під час вивчення, свідчать про те, що вихователями всіх груп плануються і проводяться фізкультхвилинки, проте недостатня увага приділяється пальчиковій гімнастиці, оздоровчим валеохвилинкам і валеопаузам.

Наявні проблеми й у самостійній руховій активності дітей. У дошкільників слабо розвинутий інтерес до фізичної культури і спорту.

Недостатня робота проводиться з батьками щодо виховання фізично та психічно здорової дитини.

Вимагає вдосконалення контроль за використанням різних видів і форм організації фізичного виховання малят.

Документація й інформаційний матеріал, консультації з фізичного розвитку дітей, практичні рекомендації надаються, але відсутня систематичність у висвітленні цього питання батькам.

Протягом 2019/2020 навчального року велася планомірна робота щодо підвищення результативності екологічного розвитку, виховання і навчання дошкільників.  , було проведено теоретичний семінар, педагогічні години, які носили науково-методичний і пізнавальний характер, сприяли розвитку творчої активності педагогів, підвищенню рівня їх інноваційної компетентності.

Відповідно до річного плану закладу проводились консультації для вихователів, під час яких вони отримували теоретичні знання та рекомендації з

формування екологічної  компетенції дошкільників.

Протягом року в усіх вікових групах оновлювались, доповнювались, створювались тематичні осередки для певного виду діяльності дітей таким чином, щоб діти могли обрати вид діяльності та спосіб її реалізації – ігровий, книжковий, мистецький, будівельний тощо. Педагоги, відповідно до потреб дітей, їхніх інтересів, уподобань, самостійно визначали кількість осередків, їх розташування і способи обладнання.  Простір групової кімнати використовувався так, щоб діти мали можливість займатись певними видами діяльності за власним бажанням як невеличкими підгрупами, так і самостійно. Але розвивальне предметне середовища потребує до комплектації згідно примірного переліку ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти.

            У наступному навчальному році вихователі будуть продовжувати роботу щодо поповнення розвивального предметного середовища в групах

         Відслідкувати практичні навички та знання дітей з даного питання було не можливо, у зв*язку з карантином.

Методична обізнаність педагогів з даного питання потребує постійного оновлення. Тому педагогічний колектив буде продовжувати роботу щодо формування елементів природодоцільного світогляду, розвиток позитивного емоційно-ціннісного ставлення до довкілля шляхом організації пошуково-дослідницької та проектної діяльності

Однак, є і недоліки в роботі щодо організації освітньої діяльності                        у закладі дошкільної освіти упродовж 2019/2020 навчального року:

- відсутність спортивної зали негативно впливає на загальний рівень фізичного розвитку дітей та якість проведення занять з фізичної культури;

- недостатньо проводиться просвітницька робота серед батьків щодо мотиваційної готовності дітей до школи, роз’яснення щодо адаптації дітей шестирічок до навчання в школі. 

З метою підняття престижності професії педагога закладу дошкільної освіти, виявлення й підтримки обдарованих дітей старшого дошкільного віку, розвитку інтелектуально-творчого потенціалу особистості дитини та  розвитку творчих здібностей, формування валеологічної свідомості та щоденної потреби у фізичних вправах та заняттях спортом в 2019/2020 навчальному році проведені районні конкурси та змагання серед дітей старшого дошкільного віку.

Проаналізувавши результати конкурсів слід зазначити, що робота з дітьми у 2019/2020 навчальному році проводилась не достатньо, тому в наступному році необхідно направити зусилля саме в цьому напрямку. Педагогічному колективу слід удосконалювати  роботу з розвитку дошкільників.  

ІІІ. ВЖИТІ КЕРІВНИКОМ ЗАХОДИ ЩОДО ЗМІЦНЕННЯ ТА МОДЕРНІЗАЦІЇ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ

    У закладі дошкільної освіти ведеться постійна та планомірна робота щодо матеріально – технічного забезпечення. У закладі створено умови для безпечного проведення навчального процесу та праці співробітників.

Адміністративно-господарська  діяльність здійснювалась згідно з річним планом. Своєчасно заклад було підготовлено до осінньо-зимового сезону. Заклад дошкільної освіти повністю забезпечений необхідним технологічним, господарчим обладнанням, меблями та м’яким інвентарем,  все обладнання знаходиться у задовільному робочому стані.

На підставі нормативних документів адміністрація закладу планувала роботу щодо роботи з працівниками закладу. Вчасно видавались накази про призначення відповідальних за роботу з охорони праці, роботу з пожежної безпеки, з попередження дитячого травматизму, проводились інструктажі. Необхідна ділова документація велась відповідно до нормативних вимог.

Протягом 2019/2020 навчального року проводилась велика робота щодо благоустрою та озелененню території, ігрових майданчиків. Робочі місця протягом року відповідали санітарно-гігієнічним нормам, вимогам техніки безпеки і охорони праці.

Санітарний стан приміщення закладу знаходиться в задовільному стані. Гігієнічний режим прибирання та провітрювання контролювався постійно сестрою медичною старшою Овсяніковою Ю.В.,  забезпечено своєчасне проходження медичного обстеження персоналом. Ігрові майданчики та територія, що прилягає до них, утримуються в чистоті й порядку. Територія закладу має естетичний вигляд, достатньо озеленена, повністю огороджена. Вихователі груп, двірник, заступник завідувача з господарствазавжди дбають про безпеку дітей та співробітників: обстежують місця для прогулянок, проводять огляд небезпечних місць (східці, віконні рами тощо) у приміщеннях. Помічники вихователів постійно стежать за санітарно-технічним станом у групових та туалетних кімнатах. Робочі місця відповідають санітарно-гігієнічним нормам, вимогам техніки безпеки й охорони праці. Працівники закладу в достатній кількості забезпечені миючими засобами та спецодягом. Регулярно проводилось інвентаризація та списання інвентарю та меблів.

       Будівля закладу та територія знаходиться під охороною державної служби, про що укладено відповідну угоду.

Адміністрацією закладу, педагогічним та батьківським колективами проводиться систематична робота щодо поповнення матеріально-технічної бази закладу.

Фінансово-матеріальне зміцнення відбувалося за рахунок бюджетних коштів та позабюджетних благодійних внесків фізичних осіб.

Аналізуючи фінансово-господарську діяльність, можна зробити висновок: робота структурних підрозділів (харчоблоку, пральні, медичної служби, техперсоналу) ведеться на належному рівні. Своєчасно здійснюється технічне обслуговування та ремонт обладнання у службових приміщеннях. Заходи, передбачені планом, по збереженню та зміцненню матеріальної бази виконані майже стовідсотково.

За бюджетні кошти у 2019/2020 навчальному році:

-проведені лабораторні дослідження;

- повіркамонометрів 5 шт;

- повірка вогнегасників – 9 шт;

- установка 5 віконних пройомів;

- надані 10 пачокпапіру для ксероксу;

- 20 літрів білої фарби;

- 20 літрів коричневої фарби;

- 21 шт засобів для миття рук;

- 12 шт. засобів для унітазу;

- 50 шт. порошок чистящій;

- єлетроплита для харчоблоку;

- пральний порошок 90 кг.

Для зміцнення матеріально – технічної бази закладу дошкільної освіти були залучені благодійні добровільні внески від батьків, що дало змогу придбати та провести такі роботи:

-  здійснено дератизацію;

-   підготовлено  опалювальну  систему  до  осінньо-зимового  періоду;

-   придбано та миючі засоби на харчоблок;

-  зроблено ремонт в кабінеті медичної сестри;

-  зроблено капітальний ремонт коридору;

- частковий ремонт системи опалення;

- зроблена повірка вагів.

Також, для всіх груп було придбано іграшки, канцелярські товари, миючі засоби. Проведено фарбування ігрових майданчиків і обладнання. Завдяки благодійної допомоги батьків та силами працівників закладу упорядковані дитячі майданчики: пофарбовані малі ігрові форми, лави, пісочниці.

Представниками Ради закладу дошкільної освіти велась необхідна документація щодо використання позабюджетних коштів. Разом з тим необхідно продовжувати роботу щодо покращення матеріально – технічної бази закладу, а саме:поповнити запас посуду у всіх вікових групах, придбати постільну білизну, оновити дитячі меблі.

 

Аналіз залучених коштів

для зміцнення матеріально-технічної бази ЗДО

 

Навчальний рік

 

2017/2018 навчальний рік

2018/2019 навчальний рік

2019/2020 навчальний рік

Сума

575,46 грн.

778,48 грн.

240,40

Разом з тим, наявні суттєві проблеми в створенні матеріально-технічних умов, потребують:

- поповнення, удосконалення ігрових майданчиків на сучасні;

- заміна сантехніки в  групах;

-  заміна  вікон в групових кімнатах та відпочивальнях, роздягальнях.

- заміна радіаторів опалення;

- часткова заміна електромережі 500 м;

- часткова заміна каналізації 700 мп.;

- часткова заміна огорожі;

- часткова заміна асфальтного покриття 300 м2.

 

ІV. ВЖИТІ КЕРІВНИКОМ ЗАХОДИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКЛАДУ КВАЛІФІКОВАННИМИ ПЕДАГОГІЧНИМИ КАДРАМИ ТА ДОЦІЛЬНІСТЬ ЇХ РОЗСТАНОВКИ

Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)

№ 349 Харківської міської ради» має наступний склад педагогічних кадрів:

1 – завідувач,

1 – вихователь – методист,

2 – музичних керівника,

1 – практичний психолог

13 – вихователів.

 

Аналіз кількості педагогічних працівників за віковими категоріями

 

Вікова категорія педпрацівника

2017/2018

навчальний рік

2018/2019

навчальний рік

2019/2020

навчальний рік

кільк.

%

кільк.

%

кільк.

%

До 30 років

6

30

6

32

5

28

31 – 40 років

4

20

3

16

5

28

41 – 50 років

8

40

7

37

5

28

51 – 60 років

2

10

3

15

3

16

Усього педпрацівників

20

19

18

 

Такий різновіковий склад колективу дає певні переваги – досвід і навички педагогів із стажем разом з енергією та новими ідеями молодих спеціалістів, дає можливість втілювати нові прогресивні педагогічні ідеї, допомагає впроваджувати новітні інтерактивні педагогічні технології, нестандартні напрямки педагогічної діяльності.

 

Освітній рівень педагогів

 

Кваліфікаційний рівень педагогів

2019/2020

кількість

%

Повна вища освіта

14

78 %

Базова вища освіта

-

 

Середня спеціальна

4

22 %

Всього педагогів

18

 

Аналіз рівня освіти педагогічних працівників показав, що у закладі переважно педагогічні працівники мають вищу освіту – 78 %. Наявність педагогів з вищою освітою дає змогу вирішувати навчально-виховні завдання на достатньо та  високому методичному рівні.

      Стаж педагогічної діяльності  працівників становить:

до 10 років (8 педагогів) -44%

до 30 років (9 педагогів) –50%;

більше 30 років( 1 педагог) –6%.

Слід відзначити, що в закладі дошкільної освіти переважають педагоги з багаторічним стажем роботи (50 %), але молоді фахівці (19%) потребують допомоги досвідчених педагогів (наставництво).

 

Порівняльний аналіз рівня кваліфікації педагогічних працівників

 

Навчальний рік

Тарифний

розряд

Категорія

Педагогічне звання

10

11

Вища

Перша

Друга

Вихователь - методист

2018/2019

навчальнийрік

 

2

 

1

 

5

4

3

4

2019/2020

навчальнийрік

 

4

 

1

 

6

5

2

4

Різниця

 

+2

 

+ 1

+ 1

-1

-

 

Результати атестації педагогічних працівників

 

з/п

ПІБ

Посада

Результат

1

Тимошенко Т.В

Вихователь

Підтверджено «спеціаліст вищої категорії», підтверджено педагогічне звання

«Вихователь-методист»

 

2

Шкурко Я.О.

Муз.керівник

Підтверджено «спеціаліст вищої категорії», підтверджено педагогічне звання

«Вихователь-методист»

 

 

Протягом 2019/2020 педагоги підвищували свій рівень шляхом самоосвіти, участю в методичних заходах району.

 Адміністрація закладу планує протягом наступного навчального року покращувати кваліфікаційний рівень педагогічних працівників за рахунок курсів підвищення кваліфікації.

 

VІ. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ, ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ’Я ВИХОВАНЦІВ ТА ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

        У закладі активно проводиться робота щодо соціального захисту неповнолітніх. Громадським інспектором Шарай О.С. своєчасно складено план заходів щодо забезпечення прав дитини та роботи з дітьми пільгового контингенту на 2019/2020 навчальний рік, який затверджено на засіданні педагогічної ради та доведено до відома батьків під час загальних батьківських зборів.

         У річному плані роботи на  передбачено розділ «Охорона прав дитинства та соціальний захист дітей пільгових категорій» та внесено заходи щодо забезпечення прав дитини та визначено напрямки роботи з дітьми пільгового контингенту. Забезпечено наявність нормативних документів, що регламентують діяльність членів педагогічного колективу з охорони прав дитинства. Матеріали з даного питання зберігаються в окремій папці згідно номенклатури справ. Зміст нормативних та законодавчих документів доводиться до відома батьків під час проведення загальних та групових батьківських зборів.

         Громадський інспектор з охорони прав дитинства дівчі на рік звітує про стан роботи з дітьми пільгових категорій, доповідає про планування роботи на наступне півріччя,  про що свідчать протоколи нарад при завідувачеві, засідань педагогічної ради.

        Належним чином проводилася робота по забезпеченню повноти обліку та даних про дітей пільгових категорій. Списки дітей пільгових категорій та відомості про них своєчасно надавалися до Управління освіти адміністрації Основ’янського району Харківської міської ради та було забезпечено відстеження дітей пільгових категорій серед тих, які поступають до  закладу, надавалися додаткові списки дітей пільгових категорій. Копії документів, що підтверджують приналежність дітей до певної категорії, завірені керівником закладу.

         Кількість дітей пільгових категорій ,які відвідували КЗ «ДНЗ№349» у 2019/2020 навчальному  році

Соціальна категорія дітей

2019/ 2020

 

1

Діти – сироти

0

2

Діти під опікою

3

3

Діти - напівсироти

0

4

Діти, що постраждали  внаслідок аварії на ЧАЕС

0

5

Діти з багатодітних родин

14

6

Діти з малозабезпечених сімей

5

7

Діти з інвалідністю

2

8

Діти одиноких матерів

7

9

Діти вимушених переселенців з зони АТО

5

10

Діти учасників бойових дій в зоні АТО

9

Всього

45

 

        Адміністрація закладу у взаємовідносинах з працівниками суворо дотримується  інструктажів з охорони праці, техніки безпеки, санітарно– гігієнічних та протипожежних норм. Прийняті рішення узгоджуються  з профспілковим комітетом закладу, Положеннями колективного договору між співробітниками та адміністрацією.

       Одним з цільових пріоритетних завдань закладу дошкільної освіти є створення умов для фізичного та психічного благополуччя дітей, запобігання фізичних та емоційних перевантажень, дитячого травматизму, а також всіх видів захворювань дітей, формування навичок здорового способу життя. На постійному контролі тримається питання охорони життя та здоров’я дітей, профілактики дитячого травматизму.

МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ВИХОВАНЦІВ ТА ПРАЦІВНИКІВ

         Значне місце у роботі з питання збереження і зміцнення здоров’я дітей дошкільного віку під час освітнього процесу належить ефективному медичному супроводу у закладі. Кадровий склад медичних працівників, які беруть участь в організації медичного обслуговування: сестра медична старша.

До медичного блоку входить: маніпуляційний кабінет; ізолятор, який відповідає усім санітарно-гігієничним вимогам. Медичний пункт розташований на першому поверсі дошкільного закладу, забезпечений усім необхідним інвентарем та інструментами.

      Медичний  пункт забезпечий в повному обсязі необхідними лікарськими засобами та виробами медичного призначення, миючими та дезінфікуючими засобами.

       Аналізуючи стан відвідування дітьми закладу дошкільної освіти визначено  показник відвідування дітьми закладу у 20192020 навчальному  році

 

Група

середня кількість дітей за списком

% відвідування

2018/2019

 2019-2020

2018/2019

2019-2020

Гр. №1

28

25

95 %

65%

Гр. №2

28

27

89%

87%

Гр. №4

18

17

61 %

63%

Гр. №5

28

28

75%

52%

Гр. №6

28

27

79 %

47%

Гр. №7

25

30

90 %

63%

Гр. №8

27

29

76%

60%

Гр. №9

27

19

82%

49%

Гр. №10

19

18

54%

55%

Гр. №11

23

30

85%

54%

Гр. №12

28

30

83%

59%

В середньому

279

280

72%

60%

 

Індекс здоров’я вихованців закладу становить 0.95.

                Аналіз стану  здоров’я дітей

з/п

Кількість:

2017-2018

2018-2019

2019-2020

1.

дітей за мережею

279

279

 280

2.

дітей І групи здоров’я

152(54%)

161(57%)

146(52%)

3.

дітей ІІ групи здоров’я

122(44%)

116(41%)

127(45%)

4.

дітей ІІІ групи здоров’я

5(2%)

2(0,7%)

7(3%)

5.

дітей на диспансерному обліку

33(12%)

30(10%)

33(12%)

6.

Дітей, які мають надмірну вагу

-

-

-

7.

Дітей, які мають дефіцит ваги

2(1%)

2(1%)

1(1%)

 

Результати аналізу  поглибленого медичного огляду вихованців

 

з/п

 

Кількість дітей усіх вікових груп у яких виявлено вади та захворювання ( за результатами даних медичних карт)

2017-2018

навчальний рік

2018-2019 навчальний рік

2019-2020 навчальний рік

1.

серцево - судинної  системи

45(16%)

50(17%)

89(31%)

2.

нервової системи

      16(6%)

      14(5%)

8(2%)

3.

кістково - мязової системи

26(9%)

29(10%)

19(7%)

4.

органів дихання

15(5%)

       7(3%)

1(0,5%)

5.

органів зору

3(1%)

3(0,1%)

3(1%)

6.

статевих органів

-

-

-

7.

віраж туберкульозний

-

-

-

8.

тяжкі вади мови

-

-

-

9

з вадами кишково-шлункового тракту

1(0,3%)

1(0,3%)

3(1%)

10

захворювання нирок

1(0,3%)

1(0,3%)

1(0,5)

11

Алергії

1(0,3%)

3(,1%)

3(1%)

12

Усього дітей, які мають вади

108(39%)

108(39%)

127(45%)

13

Усього дітей за мережею:

279

279

280

 

 Значна увага приділялась роботі з профілактики захворювань і оздоровлення дітей. Сестрою медичною старшою та педагогічним колективом була проведена робота щодо збереження та зміцнення фізичного здоров’я дітей. Впроваджувалась система профілактично-оздоровлювальних заходів, спрямованих на адаптацію дітей до умов дитячого закладу, запобігання захворюваності, зміцнення їх імунної системи. Робота по попередженню інфекційних та простудних захворювань велася систематично і планомірно. В «Санбюлетеню» постійно оновлювалася інформація за різною тематикою: «Що потрібно робити для профілактики грипу»,  «Обережно грип», «Профілактика вітряної віспи», «Попередження кишкових інфекцій», « Ковід 19»  та інша.

ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ У ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

умовами для підвищення опору дитячого організму до захворювань, для нормального росту і розвитку дітей, які виховуються в дошкільному закладі. Режим харчування дітей в дошкільному навчальному закладі відповідає режиму роботи закладу та вікових груп.

Харчоблок дошкільного навчального закладу включає: цехи (гарячий, холодний ), комору сухих продуктів, мийку кухонного посуду та холодильну шафу, окремі приміщення зберігання продуктів (овочів, фруктів, хліба).

Харчоблок розташований на першому поверсі. Підключений до міських  мереж холодного гарячого водопостачання, каналзації. На харчоблоці встановлене резервне джерело гарячого водопостачання- електроводонагрівач на 100 л., один котел на 50 л. Технологічне обладнання: 2 єлектроплита з духовкою, жарочна шафа, 2 електросковородки, 2 електромясорубки, 3 побутовими холодильниками 2 з них морозильними камерами, та окремою морозильною камерою з термометрами для контролю температурного режиму. Каструлі для приготування страв, відповідно марковані щодо їх призначення, столи для обробки продуктів харчування (п’ять - покриття поверхонь з нержавіючою сталлю) і промарковані – окремо для сирої і готової продукції; шафи та стелажі. Проведено маркування відповідно до Санітарного регламенту , посуд використовується за призначенням.

Харчоблок забезпечений достатньою кількістю кухонного посуду, інвентарю, санітарним і спеціальним одягом (халати, фартухи, хустки, ковпаки тощо) все промарковане, використовується лише за призначенням та замінюються при забрудненні.

Згідно норм на харчоблоці знаходяться всі необхідні миючі, дезінфікуючі засоби та методичні рекомендації по їх застосуванню, розроблені на основі «Регламенту із застосування дезінфікуючих засобів», з метою дезінфекції об'єктів. Санітарно-гігієнічний стан харчоблоку та допоміжних приміщень відповідає вимогам «Санітарних правил» та охорони праці.

У дошкільному закладі в цілому дотримується санітарно-гігієнічний режим. Працівники харчоблоку, помічники вихователів забезпечені спеціальним одягом.  Правила особистої гігієни персоналом дотримуються. У групах в наявності куточки для помічників вихователів, які містять інструкції щодо правил миття посуду, столів, стільців, графіки прибирання групових приміщень, провітрювання приміщення, орієнтовний об’єм готових страв та окремих продуктів для дітей різних вікових груп (у грамах). Вихователі дотримуються вимог програми щодо виконання культурно-гігієнічних навичок, помічники вихователів виконують санітарні норми організації харчування в групах. Сестрою медичною старшою  проводиться робота щодо гігієни харчування, дотримання санітарних правил, профілактики кишкових, інфекційних захворювань.

 Протягом року в дошкільному закладі було організовано якісне раціональне 3-х разове харчування дітей у групах з 9 – 10,5 – 12 годинним перебуванням. Впродовж навчального року в дошкільному навчальному закладі було забезпечено харчуванням 280дітей.

      На підставі затвердженого примірного двотижневого меню, погодженого з державної санітарно-епідеміологічної служби, щодня сестрою медичною старшою  Овсянніковою Ю.В.  спільно з кухарямиСмагіною О.А,, Різніченко І. М. та комірником Режинською В.В.  складалися меню-розкладки на наступний день для двох вікових груп – дітей віком до 3 років та  груп дітей віком від 3 до 6 років відповідно до затверджених норм харчування. За калорійністю їжа розподіляється протягом дня таким чином: сніданок - 25%, обід - 35%, вечеря - 25%.  Для організації питного режиму в закладі використовується кип’ячена вода, наявний відповідний промаркований посуд по групам. Заміна води відбувалася своєчасно, згідно вимог.

В цілому виконання натуральних норм по продуктам харчування в 2019/2020 навчальному році становило 57 % ( у 2018/2019 – 56,1%, ).

Найкраще виконувались норми: фрукти сушені (97%), сіль ( 93%), крупа ( 93%), масло вершкове (79%), м’яса  (72%), яйце (70%), борошна (71%). На недостатньому рівні виконувались норми споживання овочі (43%), сік (26%), фрукти свіжі (18%), сира твердого (19%), сметани (17%), лавровий лист (19%). 

Порівняльна таблиця виконання норм за основними продуктами

Назви основних продуктів харчування

2017/2018

навчальний рік

%

2018/2019 навчальний рік %

2019/2020 навчальний рік %

Хліб житній

64

78

73

Хліб пшеничний

78

74

61

Борошно пшеничне

77

75

71

Крупи, бобові, макар. вир.

90

89

93

Картопля

74

73

64

Овочі

58

60

43

Фрукти свіжі,цитрус.

11

29

18

Соки

8

40

26

Фрукти сушені

75

83

97

Кондитерські вироби

27

33

42

Цукор

75

79

79

Мед

0

0

0

Масло вершкове

84

88

79

Олія

59

62

61

Сало

0

0

0

Яйце

81

80

70

Молоко

53

65

52

Сир кисломолочний

53

56

46

Сир твердий

17

22

19

Сметана

14

18

17

М’ясо, м’ясопродукти

78

82

72

Риба

57

66

48

Кава

32

38

27

Какао

54

56

32

Чай

100

92

82

Сіль

100

89

93

Дріжжі

48

55

52

Лавровий лист

13

16

19

Томатна паста

25

30

63

 

Аналіз реалізації виконання норм основних продуктів є підставою стверджувати наступне:

-        заявки постачальникам подавались вчасно,

-        меню писалось згідно з картотекою блюд та перспективним двотижневим меню,

-        всі продукти доставлялись від постачальників з відповідними документами (ветеринарні довідки, сертифікат якості продуктів),

-        проводилась заміна відповідно до таблиці заміни продуктів.

 

З метою поліпшення роботи по організації харчування дітей у наступному навчальному році планується:

- проаналізувати можливість заміни основних продуктів харчування іншими продуктами відповідно до таблиці замін з метою виконання натуральних норм;

- здійснювати вхідний контроль за якістю продуктів харчування, правильність зберігання добових проб готових страв, суворим виконанням технології приготування страв згідно картотеки страв.

 

ДОТРИМАННЯ НОРМ ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ В ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

   Робота з питань охорони праці та дотримання норм техніки безпеки проводилася у закладі відповідно до плану, а саме: планові та позапланові інструктажі з працівниками дошкільного закладу. Згідно атестації робочих місць працівникам, які працюють з несприятливими та шкідливими умовами праці, що відбулась у березні 2016 року, щомісячно виплачуються відповідні доплати.. Своєчасно організовується робота щодо обстеження планового будівлі, споруд та інженерних мереж на відповідність їх надійної та безпечної експлуатації. Складалися відповідні акти. На постійному контролі тримаються питання проведення періодичних медичних оглядів працівників, відповідно до графіку. Запроваджено систему стимулювання працівників, які виконують акти законодавства з питань охорони праці, не порушують вимоги особистої та колективної безпеки, беруть активну участь у здійсненні заходів щодо підвищення рівня охорони праці.

      У 20198/2020  навчальному році проведено роботу щодо забезпечення заходів з протипожежної безпеки. Удосконалено плани евакуації, затверджено плани дій персоналу на випадок пожеж, надзвичайних ситуацій, призначено відповідальних осіб. Проводяться тренувальні евакуаційні заходи на випадок виникнення пожеж.

          Відповідно до Закону України «Про охорону праці», було проведено повторні та позапланові інструктажі з охорони праці, з охорони життя і здоров’я дітей в дошкільному навчальному закладі, пожежної безпеки, надання першої медичної допомоги. Двічі на рік, до оздоровчого періоду та початку навчального року, проводилося випробування спортивного  обладнання на території дошкільного закладу та в спортивній. Комісією з охорони праці проводяться перевірки обладнання на відповідність вимогам безпеки та видаються приписи. Обладнання, яке не відповідає вимогам, вилучається для ремонту чи списується.

             У закладі забезпечено виконання комплексних заходів щодо до досягнення встановлених норм безпеки, гігієни праці та виробничого середовища. За звітній період випадків травмувань виробничого характеру не зафіксовано. Створені відповідно до нормативних документів навчальні групи з цивільної оборони та призначені їх керівники; створені умови для своєчасного оповіщення працівників про загрозу або про виникнення надзвичайних ситуацій. Стан матеріально-технічної бази з відповідає сучасним вимогам. Із засобів індивідуального захисту працівники та вихованці забезпечені ватно-марлевими пов’язками

СТАН РОБОТИ З ПОПЕРЕДЖЕННЯ ДИТЯЧОГО ТРАВМАТИЗМУ

Упродовж 2019/2020 навчального року відповідно до вимог нормативно-правових документів проводилась послідовна та системна робота з питань охорони життя та здоров’я дітей дошкільного віку, запобігання всіх видів дитячого травматизму. Цей напрямок роботи колективу закладу знаходився під посиленою увагою адміністрації закладу дошкільної освіти.

Протягом навчального року адміністрація забезпечувала здійснення санітарно-гігієнічного режиму в закладі дошкільної освіти, контролювала дотримання санітарних правил, домагалась постійного утримання в чистоті приміщень та систематичного очищення території від сміття, опалого листя, сухостою, слідкувала за очищенням від снігу проїздів, проходів до будівель, забезпечувала справність зовнішнього освітлення, суворо дотримувалась протипожежних вимог під час проведення свят. При утепленні групових кімнат евакуаційні виходи не заклеювались, вентиляційні отвори тримались відкритими, двері на шляхах евакуації закривались лиш на внутрішні засови. Проводилась ревізія будинку дошкільного навчального закладу  та підсобних приміщень з метою попередження виникнення пожежі від замкнення електропроводки. Обстежувалось обладнання та засоби пожежогасіння.

Вчасно проводились обстеження та приймання комісією закладу дошкільної освіти стан спортивного майданчика, малих форм щодо готовності до нового навчального року зі складанням відповідних актів, проводилось випробування спортивного обладнання, складено відповідні акти.

Заступник завідувача з господарства, Шаповал К.Д. слідкувала за станом меблів, обладнання, своєчасно виявляла неспраності та забезпечувала ремонт обладнання. Своєчасно забезпечувала заклад миючими, чистящими та дезінфікуючими засобами.

Адміністрацією, педагогічним колективом проводилась певна робота щодо створення безпечних умов життєдіяльності та профілактики травматизму учасників освітнього процесу: у відповідності до вимог велась документація, своєчасно видавались настановні та підсумкові накази, стан роботи з даних питань розглядався на нарадах, призначались відповідальні за роботу із запобігання всіх видів дитячого травматизму.

З метою дотримання техніки безпеки, запобігання нещасним випадкам та збереження здоров’я кожного вихованця, з працівниками закладу,  відповідно робочим місцям, проведені вступні, первинні, повторні інструктажі. Також систематично проводились бесіди та інструктажі щодо попередження дитячого травматизму з батьками, оформлені інформаційні матеріали в батьківських куточках.   

З метою підвищення рівня знань працівників з питань пожежної безпеки проведено підписку журналу «Пожежна безпека», статті та фотоматеріали яких використовуються вихователями на заняттях з безпеки життєдіяльності дітей.

Зусиллями творчої групи вихователів закладу зібрано нормативну базу, підібрано дидактичний матеріал, розроблені та підібрані конспекти занять з дітьми різного віку з безпеки життєдіяльності. 

Протягом року цілеспрямовано велась робота за такими напрямами: «Дитина і вулиця», «Дитина і природа», «Дитина і побут», «Дитина і здоров’я».

Весь освітній процес був направлений на запобігання нещасним випадкам, профілактику дитячого травматизму і створення безпечних умов функціонування навчального закладу.

З  метою безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку та вироблення у них стереотипів безпечної поведінки  в групах один день на тиждень проводилася різноманітна робота з цього питання. Діти отримали знання про норми поведінки у надзвичайних ситуаціях екологічного, техногенного, природного характеру. Вихователі в своїй роботі приділяли багато уваги вивченню правил електробезпеки, поведінки з незнайомими людьми, ознайомленню з небезпечними ситуаціями природного характеру (землетрус, ожеледь, повінь, тощо). Окрім того, на виконання Освітньої програми «Дитина», відповідно до Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція) вихователі навчали дітей засобам збереження свого здоров’я і здоров’я оточуючих. В цій роботі надавали перевагу методу моделювання, аналізу певних ситуацій, бесідам, урокам практичного життя.

Вихователі в групах створили куточки, виготовили макети, дорожні знаки, атрибути для сюжетно-рольових і рухливих ігор з безпеки життєдіяльності.

У старших групах проводилися бесіди  з профілактики всіх видів дитячого травматизму згідно з запланованою тематикою із залученням представників поліції.

Упродовж року було организовано виставки дитячого малюнку за темами: «Бережи своє життя» (у жовтні 2019 року), «Небезпечні речі навколишнього світу» (у січні 2020 року). Отже, систематична і послідовна робота з ОБЖД сприяла якісному проведенню Тижнів безпеки, які проводилися щоквартально

     Крім того, на сайті навчального закладу розміщено і постійно оновлюється інформація щодо профілактичної роботи із запобігання дитячому травматизму. Упродовж 2019/2020 навчального року  не зареєстровано нещасних  випадків  з вихованцями як підчас освітнього процесу.

VIІ. ЗАЛУЧЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТА БАТЬКІВСЬКОЇ ГРОМАДСКОСТІ ДО УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ; СПІВПРАЦЯ З ГРОМАДСЬКИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ

       У закладі діє Рада закладу дошкільної освіти, як колегіальний орган педагогів та батьків.  Головою ради закладу обрано Саприкіну Людмилу Григорівну. На засіданнях ради розглядалися питання освітньо-виховної роботи, розвиток матеріально-технічної бази, звітування про залучені та витрачені благодійні внески.

       Адміністрацією та вихователями закладу ведеться постійна планомірна робота по налагодженню співпраці з кожною сім’єю. Проводяться «Дні відкритих дверей», батьківські збори, індивідуальні консультації.

На виконання Закону України «Про освіту», адміністрація закладу постійно оприлюднює публічну інформацію на відповідних веб-порталах та на офіційному сайті. Треба також відмітити, що на сайті створено сторінки «Прозорість та інформаційна відкритість закладу» та «Антикорупційна діяльність», на яких користувачі знайдуть інформацію про нормативне забезпечення діяльності закладу освіти, відповідальних осіб та іншу корисну інформацію. 

VIIІ. ДИСЦИПЛІНАРНА ПРАКТИКА ТА АНАЛІЗ ЗВЕРЕНЕНЬ ГРОМАДЯН З ПИТАНЬ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

          Щодо роботи зі зверненнями громадян керівником проведено ряд заходів, а саме: ведуться Журнали обліку особистого прийому громадян, Журнал реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян, інформаційні матеріали представлені на сайті  закладу.

На особистому прийомі завідувача дошкільного навчального закладу було прийнято 53 особи , практичним психологом – 2 особа, сестрою  медичною старшою – 6 осіб

       За характером основних питань, що порушували громадяни на особистих прийомах  були такі  питання:

- про порядок здійснення електронної реєстрації до закладу дошкільної освіти – 42 звернень.  Відрахуваня - 3 звернення , питання щодо харчування дітей – 1, температурного режиму -1. Всі питання були вирішенні.

Керівником було проведено індивідуальні бесіди з батьками дітей, яким на 01.09.2020 виповнюються 6 років, але 3 з них мають бажання залишитись в закладі у зв’язку із станом здоров’я.

Таким чином, спільну роботу адміністрації, співробітників закладу, батьків та представників громадськості можна вважати доцільною та продуктивною.