Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 349 Харківської міської ради»
НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА ЩОДО ДОТРИМАННЯ МОВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

 

 

1. КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ

2.  Конвенція про права дитини

 

 

 

 

 

 

Закон України «Про освіту»

Закон України  «Про доступ до публічної інформації»

 Закон України «Про звернення громадян»

 

 Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг"

 

 

 

 

 

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

План заходів

щодо виконання мовного законодавства в КЗ « ДНЗ №349 »

на 2020/2021 навчальний рік

 

№ з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка про виконан-ня

І. Організаційна робота

1.

Ознайомити новоприбулих педагогічних працівників з нормативно - правовими та розпорядчими документами з питань розвитку та впровадження державної мови.

Вересень

Завідувач, вихователь-методист

 

2.

Забезпечити ведення всієї ділової документації в  ЗДО  українською мовою.

Протягом року

Завідувач, вихователь-методист

 

3.

Забезпечити дотримання україномовного режиму впродовж дня в групах з всіма учасниками освітньо – виховного процесу: педагогами, дітьми та батьками вихованців.

Упродовж року

Вихователь-методист, вихователі

 

4.

Організувати обговорення на нарадах при завідувачу, педрадах питання аналізу функціонування державної мови в освітньому просторі ЗДО, результативності моніторингових досліджень рівнів розвитку мовленнєвої компетентності дітей.

Упродовж року

Завідувач, вихователь-методист

 

5.

Забезпечити організаційно – методичний супровід модернізації етнографічних куточків в групах ЗДО.

Упродовж жовтня

Вихователь-методист

 

6.

Організувати переоформлення стенду державної символіки «Україна – моя Батьківщина» (на ІІ – у поверсі приміщення).

Листопад

Завідувач, вихователь-методист

 

7.

Забезпечити організаційно – методичний супровід модернізації бібліотечних куточків(«Книги та мови») в групах ЗДО.

Квітень

Вихователь-методист, вихователі

 

8.

Забезпечити оформлення та змістове наповнення всіх стендів, осередків в ЗДО державною мовою.

Упродовж року

Завідувач, вихователь-методист

 

9.

Забезпечити проведення всіх масових заходів (свят, розваг, батьківських зборів) в групах з українською мовою навчання виключно українською мовою.

Упродовж року

Вихователь-методист, вихователі

 

10.

Забезпечити здійснення моніторингу рівнів досягнень дітей з освітньої лінії «Мовлення дитини » БКДО та розділу «Мова рідна, слово рідне» програми «Дитина».

Грудень, травень

Вихователь-методист, вихователі

 

11.

Організувати поповнення методичного кабінету, груп художньою та методичною літературою, дидактичними матеріалами мовленнєвого спрямування, словниками, довідниками тощо.

Протягом вересня

Вихователь-методист

 

12.

Забезпечити урахування рівня володіння українською мовою при атестації педагогічних працівників.

Березень

Завідувач, вихователь-методист

 

13.

Забезпечити організаційний супровід тематичної виставки спільних робіт дітей, вихователів та батьків вихованців «Рідне місто Харків – в серденьку моєму».

Серпень

Вихователь-методист

 

14.

Забезпечити організаційний супровід проведення свят та розваг, спрямованих на вивчення фольклору, етнографії, національної культури й мистецтва.

Упродовж року згідно річного плану

Вихователь-методист, музичні керівники

 

ІІ. Робота з педагогами

1.

Консультація для вихователів: «Розвиток комунікативної культури педагогів в сучасному ЗДО»

Жовтень

Завідувач, вихователь-методист

 

2.

Проводити індивідуальні консультації з педагогами з наступних питань:

- щодо змістового наповнення свят, розваг, спрямованих на вивчення фольклору, етнографії, національної культури й мистецтва;

- щодо процедури моніторингу рівня мовленнєвого розвитку дітей;

- щодо ведення ділової документації державною мовою;

- щодо змістового наповнення етнографічних (народознавчих) та бібліотечних (книги та мови) куточків в групах.

Упродовж року

Завідувач, вихователь-методист

 

3.

Провести оперативне вивчення: «Стан роботи щодо виконання мовного законодавства» (групи № 1, 2,4, 11).

Грудень

Завідувач, вихователь-методист

 

4

Поповнити в методкабінеті тематичну виставку «Мова рідна, слово рідне» новинками методичної та художньої літератури.

Лютий

Вихователь-методист

 

5.

Організувати роботу педагогів із самоосвіти. Рекомендувати опрацювати навчально – методичні посібники: - Н. Гавриш. Розвиток зв’язного мовлення дошкільнят. – К.: Вид. дім «Шкільний світ», 2006. – 119 с.; - Коченгіна М.В. Використання художньої літератури для дітей у навчально – виховному процесі дошкільного навчального закладу: науково – методичний посібник. – Харків: Харківська академія неперервної освіти, 2012.– 180 с.

Упродовж року

Вихователь-методист, вихователі

 

6.

Використовувати різні форми роботи з педагогами щодо визначення рівня володіння українською мовою: спостереження, тестування, бесіди тощо.

Упродовж року

Завідувач, вихователь-методист

 

ІІІ. Робота з дітьми

1.

Проводити заняття з розвитку мовлення і культури мовленнєвого спілкування

Упродовж року

Вихователі

 

2.

Залучати дітей до читання та обговорення творів художньої літератури українською мовою, вивчення віршів, прислів’їв, чистомовок.

Упродовж року

Вихователі

 

3.

Проводити з дітьми дидактичні мовленнєві ігри, народні рухливі ігри зі словесним супроводом.

Упродовж року

Вихователі

 

4.

Проводити з дітьми бесіди за предметними та сюжетними картинками з метою вдосконалення мовлення.

Упродовж року

Вихователі

 

5.

Залучати дітей до участі у національних святах та розвагах: - ««Наша пісня ллється, сонечко сміється», «Ой, хто Миколая любить», «Щедрий вечір, добрий вечір», «Весела Масляна» «Разом будем зустрічати Великоднє гарне свято»

ЛистопадГрудень Січень Лютий Березень

Квітень

Музичні керівники, вихователі

 

ІV . Робота з батьками

1.

Ознайомити батьків з нормативно-правовими документами

Вересень

Завідувач, вихователі

 

2..

Надавати методичну допомогу батькам по оволодінню дітьми українським мовленням.

Упродовж року

Вихователь-методист, вихователі

 

3.

Залучати батьків до участі у виставках дитячих робіт, національних святах та розвагах.

Упродовж року

Вихователь-методист, вихователі

 

4.

Поновлювати матеріалами консультативну скарбничку в куточку для батьків по опануванню українською мовою.

Упродовж року

Вихователі

 

5.

Розміщувати в куточках для батьків інформаційні матеріали щодо зміцнення статусу української мови як державної.

Упродовж року

Вихователі

 

6.

Провести День відкритих дверей «Мовленнєві родзинки – для кожної дитинки».

Квітень

Вихователь-методист, вихователі