Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 349 Харківської міської ради»
Освітній процес

 

 Освітній процес

 

         Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла - садок) №349 Харківської міської ради» здійснює освітній процес на підставі таких нормативних, законодавчих та інструктивних документів: Законом України «Про освіту», Законом України «Про дошкільну освіту», Базовим компонентом дошкільної освіти, Концепції національно-патріотичного  виховання дітей та молоді, Положенням про дошкільний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 №305, новим Санітарним регламентом для дошкільних навчальних закладів, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234, наказами Міністерства освіти і науки України від 24.04.2003 №257 «Про затвердження Примірного статуту дошкільного навчального закладу», від 20.04.2015 №446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності».

 

 

У 2020/2021 навчальному році освітній процес у дошкільному навчальному закладі буде здійснюватися за такою програмою:

 • «Дитина» освітня програма для дітей від 2 до 7 років (наук. кер. Проекту – Огнев’юк В.О., авт..колектив – Бєлєнька Г.В., Богініч О.Л., Богданець-Білоскаленко Н.І. та ін..) – нова редакція 2016 року.
 • "Впевнений старт" освітня программа для дітей старшого дошкільного віку (автори Н.В.Гавриш, Т.О.Піроженко, О.С.Рогозянський, О.Ю.Хартман, А.С. Шевчук Заг.наук ред.проф. Т.О. Піроженко. Лист МОН України від 01.08.2017 №1/11-7684) (гр.№7, 11)

 • "Впевнений старт" освітня программа для дітей середнього дошкільного віку (наук.ред.проф. Т.О.Піроженко. Лист МОН України від 12.07.2019 №1/11-6327) ( гр.№5)

 

 

У роботі з дітьми вихователями використовуються  парціальні програми:

 • "Вчимось жити разом" програма для дітей середніх та старших груп з метою розвитку у дошкільників соціальних навичок ефективної взаєсодії

 • «Казкова фізкультура» програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку (авт. Єфіменко М.М.) 

 • «Про себе треба знати, про себе треба дбати" - програма з основ здоров-я та безпеки життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років" (ав.Лохвицька Л.В.);

 •  «Музично-казкові намистінки:оздоровча освітня робота з дітьми четвертого року життя» (авт. Трофімченко Є.І., Малашевська І.А., Сімон  Н.Г., Бондар С.В., Марчук Т.М.).

 •  

  Навчальний рік починається 1 вересня 2020 року і закінчується 31 травня 2021 року, оздоровчий період триває з 1 червня по 31 серпня 2021 року. Орієнтовно, загальна кількість канікул, під час яких заняття з вихованцями не проводяться, складає 115 днів: літні – 90 календарних днів, осінні – 5 календарних днів, зимові – 10 календарних днів, весняні – 10 календарних днів. У період канікул з дітьми проводиться фізкультурно-оздоровча і художньо-естетична робота.

У закладі дошкільної освіти встановлено 5-денний навчально-виховний тиждень. Між заняттями перерва 10 хвилин. Мова навчання: українська.

Організоване навчання проводиться у формі занять, починаючи з 3-го року життя.

Тривалість занять становить: у першій молодшій групі – не більше 10 хвилин, у другій молодшій групі – не більше 15 хвилин, у середній - 20 хвилин, у старшій – 25 хвилин. Тривалість перерв між заняттями не менше 10 хвилин.

У освітньому процесі використовуються такі види занять з дітьми: інтегровані (розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування + художньо-продуктивна діяльність (образотворча) + ознайомлення із соціумом (ознайомлення з природним довкілля) + різні форми активності дітей), комбіновані (художньо-продуктивна діяльність (музична, образотворча), розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування, логіко-математичний розвиток), домінантні (за будь-яким напрямом розвитку), комплексні (художньо-продуктивна діяльність (музична, образотворча, логіко-математичний розвиток тощо).

Також практичним психологом проводяться заняття у кожній віковій групі: 1 раз на тиждень – фронтальне, 2 рази на тиждень – по підгрупам (у другу половину дня).

Розподіл організованих форм активності складається за освітніми лініями розвитку відповідно до Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція) та вимог освітньої програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина». Планування освітньої роботи здійснюється за режимними моментами.

 • групи ранніього віку - до 10 хвилин,
 • групи молодшого дошкільного віку - 15 хвилин
 • групи середнього дошкільного віку - 20 хвилин

-   групи старшого дошкільного віку– 25 хвилин.

Встановлено кількість і тривалість одного заняття:

 

 

Рік життя

Кількість

занять

Тривалість

занять

Ранній вік

2-й/3-й рік життя

1-2

10 хвилин

Молодший вік

4-й рік життя

2

15 хвилин

Середній вік

5-й рік життя

2

20 хвилин

Старший вік

6/7-й рік життя

3

25 хвилин

 

Максимально допустима кількість занять у першій половині дня:

 • в молодшій та середній групах  не перевищує двох,
 • у старшій -  трьох організованих навчальних занять.

  Тривалість перерв між заняттями становить не менше 10 хвилин.

Фізичне виховання дітей у дошкільному навчальному закладі складається з:

 • ранкової гімнастики;
 • занять фізичною культурою;
 • рухливих ігор та ігор спортивного характеру;
 • загартування; фізкультурних хвилинок під час занять, фізкультурних пауз між заняттями;
 • фізкультурних комплексів під час денної прогулянки.

Визначаючи обсяг рухової активності дітей, необхідно враховувати стан їхнього здоров’я та психофізіологічні особливості.

Організоване навчання у формі фізкультурних занять слід проводити з дворічного віку.

Тривалість фізкультурних занять для дітей у віці:

 • для дітей третього року життя – 15 хвилин
 • для дітей четвертого року життя  – 15-20 хвилин,
 • для дітей п’ятого року життя – 20-25 хвилин,
 • для дітей шостого (сьомого) року життя – 25-30 хвилин,

 Фізкультурні заняття для дітей дошкільного віку проводяться  не менше 2 разів на тиждень. У дні, коли немає занять з фізкультури, проводяться фізкультурні комплекси під час денної прогулянки.

Розподіл організованих форм активності складається за освітніми лініями розвитку відповідно до Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція) та вимог програми виховання і навчання дітей від 2 до 7 років «Дитина». Планування освітньої роботи здійснюється за режимними моментами.