Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 349 Харківської міської ради»
Благодійна допомога за 2014 рік

 

 

ЗВІТ ЗАВІДУВАЧА
КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) №349 ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»
 
2013-2014н.р.                Даний звіт та зміст зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178 «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педколективом та громадськістю».
Мета :
Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.
Завдання звітування:
1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.
2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.
Порядок денний:
1. Вибори голови та секретаря зборів.
2. Вибір лічильної комісії
3. Звіт завідувача.
4. Таємне голосування.
Шановні співробітники та батьки!
Підвищення рівня організації навчально-виховного процесу у закладі
                     Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку. Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України: Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305, наказами Міністерства освіти і науки України від 24.04.2003 № 257 «Про затвердження Примірного статуту дошкільного навчального закладу», від 28.10.2008 № 985 «Про затвердження Інструкції з організації охорони життя і здоров’я дітей у дошкільних навчальних закладах», інструктивно-методичними листами: «Про режим роботи дошкільних навчальних закладів» (від 24.01.2007 № 1/9-36), «Про організацію обліку дітей дошкільного віку» (від 07.05.2007 № 1/9-263), «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади» (від 04.10.2007 № 1/9-583), «Про проведення державної атестації дошкільних навчальних закладів» (від 27.11.2007 №1/9-711), «Про здійснення соціально-педагогічного патронату» (від 17.12. 2008 № 1/9-811); Пограма розвитку дитини дошкільного віку  «Дитина», програма розвитку дитини старшого дошкільного віку «Впевнений старт»; статут ДНЗ №349 та річний план роботи ДНЗ № 349 на 2013 - 2014 навчальний рік та іншими.
Педагогічними кадрами дитячий садок укомплектовано,  медичне обслуговування здійснює сестра медична старша Плахтій Ніна Григорівна. Навчально-виховний процес у закладі забезпечують 23 педагога:
     - 5 - мають вищу педагогічну категорію;
     - 3 спеціалістів 1-ї категорії;                                                         
      - 4  спеціаліста 2 –ї категорії;
      - 11 спеціалістів
Якісний склад педагогічних працівників свідчить про те, що добір та розстановка педагогічних кадрів відповідає вимогам. Але необхідно проводити подальшу роботу з педагогами щодо здобуття вищої педагогічної освіти на перспективу.
Слід відзначити, що становлення вихователя закладу відбувається не тільки і не скільки у період базової підготовки або курсового навчання, а головним чином у процесі діяльності. Тому основним інструментарієм підвищення професійного рівня педагогів є оптимізація методичної роботи на засадах упровадження технологій особистісно орієнтованого навчання.
Робота з педкадрами була спрямована на підвищення професійного рівня вихователів. Курси підвищення кваліфікації впродовж року пройшли педагоги Резніченко М.Є., Мироненко С.М., Тимошенко Т.В..
Адміністрацією закладу приділялась увага підвищенню рівня науково-методичної підготовки фахівців: вихователі систематично відвідували методичні об’єднання району.
Успішне розв’язання завдань виховання та навчання дошкільників значною мірою залежить від майстерності, інтелекту, культури педагога. Всім стилем
 нашої діяльності маємо доводити своє вміння працювати з малюками, тримати в полі зору кожну дитину. Це вимога сьогодення і вона потребує оновлення в організації роботи з дітьми, перебудови свідомості вихователів. Над реалізацією цих пріоритетних завдань працював наш дошкільний заклад:
1.Продовжувати роботу щодо впровадження програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт».
 2. Поглибити роботу по зміцненню фізичного здоров’я дітей , забезпечення духовного і соціального благополуччя , розвитку самореалізації кожної дитини шляхом створення розвивального середовища .
3. Продовжувати вдосконалювати роботу щодо формування мовленнєвої компетентності , розвитку інтелектуальних здібностей шляхом удосконалення форм , методів та прийомів роботи з дітьми.
Кожен член нашого колективу добре розуміє значення турботи про здоров’я дітей і спрямовує свої зусилля на запобігання захворюванням.
Проводяться :
-тематичні заняття з фізичного розвитку з використанням нетрадиційних методик: М. Єфименка;
-​ розминальні та дихальні вправи системи «хатха – йоги»;
-​ бесіди, консультації з батьками: «Оздоровлюємо наших діточок»; «Фізкультура вдома», «Нетрадиційні методи оздоровлення дітей»;
Використання традиційних та нетрадиційних методів (методику М. Єфименка – вихователь Юрченко Ю.В..; точковий масаж біологічно активних зон організму за методикою А.А. Уманської – вихователь Даценко О.С.; систему парадоксальної дихальної гімнастики А.Н. Стрельнікової - вихователь ясельної групи Карпенко С.В.; систему дихальної гімнастики Бутейко – вихователь Мироненко С.М.; стало нормою у роботі вихователів, і рівень захворюваності знизився. Однак результат – всього на 2% - не дуже втішив нас. Аналізуючи причини, ми дійшли висновку: у розв’язанні питань фізичного виховання немає належної єдності між дитячим садком і сім’єю. Тож в наступному році будемо продовжувати визначати пошук досконаліших шляхів такого зв’язку.
Для реалізації завдань річного плану щодо розвитку творчості та креативності дітей шляхом впровадження авторських програм та інноваційних педагогічних технологій було:
-​  впроваджено в навчально-виховну роботу нетрадиційні методики з образотворчого мистецтва;
-​ проведено групові батьківські збори за темою: «Удосконалення роботи з розвитку творчих здібностей дітей на основі методології розв’язання винахідницьких завдань»;
-​ розроблено перспективні плани занять із застосуванням нетрадиційної технології ТРВЗ для системної роботи з дітьми;
-​ проведено колективні перегляди у групах .
Під гаслом «Рік дитячої творчості» проведено:
​ ·виставки дитячих робіт («Великдень», «Свято весни та Перемоги», «Зустрічаємо літо»);
​ · театралізація казок ( « Кіт та півник » , «Теремок»);
​ ·конкурс  дитячої творчості «Маленькі вдарування» - переможці отримали грамоти Затуливітер Софія, Усенко Анастасія  .
Педагоги дошкільного закладу приймали участь у районних та міських заходах. В районному етапі міського конкурсу « Конкурс кухарів» приймала участь кухар Смагіна О.А. На обласну виставку-ярмарку педагогічних ідей презентувала свою роботу з впровадження інноваційних технологій в роботі з дітьми вихователь Юрченко Юлія Валеріївна , Таран Іритна Василівна
Охоплення дошкільною освітою дітей 5-ти річного віку
Згідно листа Міністерства освіти і науки України від 26.08.2007 №1-6/123 вихователями був здійснений соціально-педагогічний патронат сімей 533 мікрорайону, в яких є діти дошкільного віку .
В результаті обстеження були отримані такі дані: дошкільною освітою охоплено 100% дітей 6-го року життя.. З батьками мікрорайону проводиться така робота :
–ознайомлення з основними нормативно-правовими документами, що регламентують діяльність дошкільних навчальних закладів на сучасному етапі;
– набуття батьками ґрунтовних знань та навичок проведення роботи з дітьми вдома на основі врахування досягнень сучасної наукової, методичної та психологічної думки,
– уточнення та розширення уявлень батьків про сучасні підходи до використання інноваційних педагогічних технологій з метою повноцінного, всебічного розвитку дошкільників;
– створення умов для фізичного розвитку дітей та оздоровлення в домашніх умовах.
Заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази
навчального закладу №349
Протягом року батьками була надана допомога у вигляді різноманітних матеріалів, необхідних для нормального функціонування дитячого закладу в період з 01. 09.2014 по 01.06.2014. Всі надані матеріальні цінності оприбутковані та поставлені на прихід через бухгалтерію Червонозаводського РУО.
Завдяки активної діяльності Ради закладу та батьків, матеріально-технічна база дитячого садка значно покращилась , а саме:
Витрачено коштів
            спонсорських ___8700__
батьківських _____136125грн______
виконані основні види робіт:     
Заміна вікон в музичній залі
Заміна вікон в групових приміщеннях груп № 1,2,4,8,11
Заміна вікон в спальнях груп № 5, 10
Заміна вікон в роздягальних кімнатах груп №6,9
Заміна вікон в туалетних кімнатах груп №7,9
Всього замінено 29 вікон на суму 82270 грн.
Відкоси зроблені на суму 12600грн
Зроблено ремонт роздягальні групи№6 ( стяжка ,наклейка шпалер , стеліу) на суму6000грн
Зроблено ремонт в спальні групи №5 ( стяжка , наклейка шпалер )на суму5000грн
Зроблено ремонт роздягальні групи №5 ( наклейка шпалер)на суму 2000грн
Зроблено ремонт туалетної кімнати групи № 12 ( стяжка , заміна плитки , сантехніки )на суму 10400грн
Зроблено ремонт коридору біля музичної зали ( наклейка шпалер, ремонт підлоги ) на суму 4500грн
Зроблено частковий ремонт даху на суму 1800грн
    - що вжито для зміцнення матеріально-технічної бази (зазначити вартість):
  Придбано бойлер на харчоблок на суму 3255грн
Придбано витяжну винтеляцію на суму 8300грн
Дитячий майданчик (пісочниця , гірка, пружинка гойдалка ) на суму 8700
 
сього на суму: 144825грн.
     На виконання санітарно-гігієнічних вимог у заклад було придбано миючі дезинфікуючі  засоби, пральний порошок для прання білизни на що були виділені кошти батьківським комітетом .
    Для покращення методичної роботи в закладі, розвитку дітей, поповнено методичний кабінет посібниками, дидактичними матеріалами.
            Для проведення ремонтних робіт в заклад придбано фарби, вапно, шпалери, водоемульсійну фарбу, пензлики, щітки, цемент, цвяхи, шланги для води, повірено лічильники холодної води..
Залучення додаткових джерел фінансування навчального закладу та їх раціональне використання .
За бюджетні кошти було зроблено: дератизацію приміщень ( жовтень,квітень). Велика увага була зосереджена й щодо модернізації матеріально-технічної бази нашого навчального закладу.
Вжиті заходи щодо забезпечення навчального закладу кваліфікованими педагогічними кадрами та доцільність їх розстановки.
В дошкільному закладі постійно проводиться аналіз кваліфікаційного рівня педагогів та доцільність їх розстановки. Але забезпечення кадрами дошкільного закладу на теперішній час є проблемою. В закладі є потреба у кадрах з фаховою освітою у кількості 1 особи.
Соціальний захист,збереження та зміцнення здоров’я вихованців та педагогічних працівників.
Протягом вересня 2013 року, проведено обстеження умов проживання сімей з метою надання матеріальної, педагогічної та психологічної допомоги дітям пільгових категорій, про що складено відповідні акти. Крім того, кожній дитині пільгового контингенту створено «Соціальний паспорт», в якому зберігається пакет документів. В жовтні 2013 року створено «Соціальні паспорти багатодітних родин».Створено каталоги нормативних документів, що забезпечують дотримання законодавства в галузі охорони дитинства. Проводилося ознайомлення працівників ДНЗ з нормативними документами, що регулюють законодавство в галузі охорони дитинства, дані питання розглядалися на засіданнях педагогічних рад, нарадах при завідувачі. В дошкільному навчальному закладі № 349 станом на 01.06.2014 року безкоштовним гарячим харчуванням було забезпечено 2 дитини, які мають статус особи, постраждалої внаслідок аварії на ЧАЕС. Для 12 дітей з багатодітних родин встановлено 50% плату за харчування.
Питання соціального захисту дітей, правової освіти дошкільників, запобігання проявів жорстокого ставлення до дітей, приниження їх гідності, дотримання законодавства щодо дотримання захисту прав неповнолітніх були упродовж 2013-2014 навчального року пріоритетними для педагогів Впродовж навчального року створювались оптимальні умови для навчання та виховання всіх дітей закладу, в тому числі дітей пільгового контингенту, а саме:
​ Øоновлено добірку нормативних документів, що забезпечують дотримання законодавства в галузі охорони дитинства;
​ Øведеться моніторинг кількості дітей пільгових категорій; упродовж року виявленню 9 сім’ї, які потребують соціальної підтримки (у минулому році - 6);
​ Øелектронна база даних дітей пільгових поповнювалася по мірі надходження інформації про зміну соціального статусу дитини та появи новоприбулих дітей пільгового контингенту;
​ Øзібрано документи, які підтверджують соціальний статус дітей, створено індивідуальні «Соціальні паспорти» на кожну дитину пільгової категорії;
​ Øведеться облік хворих дітей, які знаходяться на диспансерному обліку; узагальнена інформація своєчасно надавалася до районного управління освіти; так на 31.05.2014 року у закладі виховується 44 дитини , які знаходяться на диспансерному огляді.
Одним з приорітетних напрямків керівника є забезпечення соціального захисту, збереження та зміцнення здоров’я дітей і працівників закладу.
Кожен працівник закладу 2 рази на рік проходить обов’язковий медичний огляд, який фіксується в індивідуальних медичних книжках. Згідно трудового стажу робітників надаються виплати по листам непрацездатності.Педагогічним працівникам закладу надається щорічна відпустка з наданням матеріальної допомоги на оздоровлення - згідно діючого законодавства (ст.57) Закону України «Про освіту». Соціальний захист наших педагогічних працівників також обумовлений вимогами та угодами, визначеними у “ Колективному договорі “ дошкільного закладу . Працівники нашого закладу також отримують матеріальну допомогу через профспілкову організацію районного управління освіти.
Забезпечення організації харчування та медичного обслуговування вихованців та педагогічних працівників.
Велика увага приділяється організації харчування дітей раннього та дошкільного віку, забезпеченню асортиментів продуктів відповідно до перспективного меню, технології та якості приготування страв, організації харчування в групах. Дітям пропонується 3-х разове харчування, щодня ведеться аналіз харчування, а в кінці тижня медсестрою закладу проводиться корекція харчування з метою його покращення.   Відповідно до Інструкції про харчування дітей у ДНЗ здійснюється контроль щодо збалансованого харчування дітей, необхідного для їх нормального росту та розвитку.У закладі проводиться робота по оздоровленню дітей в літній оздоровчий період. Діти отримують збагачене харчування шляхом підвищення норм харчування на 10% та додатковим сніданком. Літнім відпочинком та оздоровленням планується охопити 100% усіх дітей закладу.  Згідно із “Порядком медичного обслуговування дітей в дошкільному навчальному закладі” затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 826 від 14.06.2002 року.  Здійснюється медичне обслуговування сестрою медичною старшою Плахтій Н.Г. та дільничним    лікарем Фещенко Ю.Ф., який здійснює попередній огляд дітей при проведенні у закладі профілактичних щеплень. Щорічно проводяться комплексні медичні огляди дітей лікарями районної лікарні.  Медичні працівники закладу протягом року проводять навчання серед працівників та батьків з питань профілактики інфекційних захворювань, вірусних гепатитів, туберкульозу та кишкових інфекцій.        
Організація харчування дітей.
Організація харчування дітей у дошкільному навчальному закладі регламентується Законом України « Про дошкільну освіту», «Положенням про дошкільний навчальний заклад», Статутом ДНЗ. Завідувач та медичні працівники в своїй роботі з даного питання керуються відомчими документами, інструкціями, рекомендаціями МОН, МОЗ України.
Харчоблок дошкільного закладу укомплектован кваліфікованими кадрами відповідно до штатного розкладу, але на кінець року є вакансія підсобного робітника . Для підвищення професійної майстерності кухарів адміністрацією дошкільного закладу проводяться семінари-практикуми, консультації, бесіди з санітарного мінімуму. Працівники харчоблоку ознайомлені з санітарними правилами, умовами, термінами зберігання і реалізації продуктів, технологією приготування їжі, мають необхідні медичні висновки, забезпечені спеодягом та предметами особистої гігієни. Про це свідчить відповідна документація (накази, медичні книжки, журнали огляду працівників харчоблоку на гнійничкові захворювання, ознайомлення під особистий підпис з інструкціями). З метою підвищення культури приготування їжі, дотримання санітарно-гігієнічного режиму у закладі на харчоблоці оформлено відповідно до сучасних вимог куточок кухарів. На харчоблоці ДНЗ в наявності інструкції щодо правил миття кухонного посуду; інвентарю та обладнання; графік прибирання харчоблоку; перелік миючих засобів. Всі кухарі мають спеціальну освіту.
Санітарно-гігієнічний стан харчоблоку задовільний. Система холодного, гарячого водопостачання та необхідне технологічне обладнання знаходиться у робочому стані. У дошкільному закладі проводяться комплексні заходи щодо заміни меблів, придбання нового та ремонту діючого обладнання, закупівлі посуду, миючих засобів тощо. Відповідно до графіку проводиться дератизація. Харчоблок, комора оснащені ваговими приладами і мають свідоцтва про своєчасну повірку вагів, гир. Маркировка посуду відповідає санітарно-гігієнічним нормам. Щороку влітку у дошкільному навчальному закладі проводяться поточні ремонти за рахунок позабюджетних коштів.
Для поліпшення матеріально-технічної бази харчоблоку у 2013 році придбано та встановлено шафу для хліба , стіл . За допомогою батьківських коштів придбано посуд. Але питання поліпшення матеріально-технічної бази харчоблоку залишається дуже гострим.. Необхідно придбання обладнання: картоплечистки, хліборізки, постійного оновлення потребує посуд.
Режим харчування у кожній віковій групі ДНЗ дотримується згідно вимог програм «Я у Світі» та «Впевнений старт». Роздача їжі проводиться згідно з вихідними нормами на кожну дитину. Для дітей у группах з 9 та 12 годинним перебуванням організоване 3-х разове харчування. Постійно дотримується питний режим. За батьківські кошти діти забезпечені водою «Роганська», вода зберігається у 19 – літрових ємностях, завозиться кожен тиждень.
У ДНЗ організовано чергування відповідальних осіб на харчоблоці, якими здійснюється контроль за закладкою продуктів, виконанням натуральних норм, видачею страв по групах. Результати контролю заносяться у Журнал обліку виконання норм з підписом відповідальної особи.
Продукти харчування у дошкільному закладі зберігаються у коморі, на харчоблоці, овочесховищі відповідно до умов їх зберігання при відповідній температурі з урахуванням товарного сусідства. Терміни реалізації продуктів виконуються чітко. Продукти, що швидко псуються, використовуються тільки у терміни, зазначені у накладній відомості. Щоденно відбираються добові проби страв, які зберігаються у спеціальній тарі в холодильнику. З метою профілактики йодозалежних захворювань дошкільний заклад забезпечено йодованою сіллю.
Безпосередній контроль за харчуванням дітей здійснюється представниками СЕС, спеціалістами з дошкільної освіти районного управління освіти, бухгалтерами централізованої бухгалтерії районного управління освіти, адміністрацією дошкільного закладу, чергових вихователів, профспілкових активістів.
Загальний контроль за організацією харчування здійснює завідувач Бабак І.В. Згідно до циклограм управлінської діяльності завідувача видані накази про організацію харчування дітей у 2013-2014 навчальному році, про підсумки роботи з організації харчування за 2013 рік, щоквартальні накази про стан організації харчування. Перевірками СЕС порушень в організації харчування не зафіксовано.
На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2002 року № 1243 „Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів” плата з батьків не справляється за харчування дітей пільгових категорій. Розмір плати зменшено на 50% для батьків, у сім'ях яких троє і більше дітей. У 2013/ 2014 році у закладі харчувалася 273 дитини. З них 14 дітей пільгового контингенту ( 2 – ЧАЕС, 12 – з багатодітних сімей). Кошти на харчування дітей пільгового контингенту виділяються з бюджету. Також слід зазначити, що рішенням виконавчого комітету Харківської міської ради від 16.01.2014 № 6 «Про організацію харчування учнів та вихованців навчальних закладів міста у 2013 році» вартість харчування 1 дитини в день становить 10 грн.. Вартість харчування дітей, які потерпіли від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС щомісячно розраховується управлінням по труду і соціальним питанням. Діти отримують основні продукти харчування за збільшеними нормами. Але слід зазначити , що у 2013/2014 році додатково діти не одержували  кондитерських виробів, фруктів.
З метою попередження кишково-шлункових захворювань та харчових отруєнь серед дітей здійснюється суворий контроль за умовами зберігання, дотримання строків реалізації продуктів і технології приготування їжі. Медичною сестрою, або відповідальним за організацію харчування (Білобжицькою В.В.,Смагіною О.А..) перед видачею регулярно проводиться зняття проб із занесенням характеристики смакових якостей їжі до «Журналу бракеражу готової продукції». Відбираються добові проби. Ведеться необхідна документація.
Робітники харчоблоку дотримувались санітарних вимог при зберіганні продуктів і продовольчої сировини, своєчасно забезпечували приготування їжі у відповідності з режимом харчування у закладі, додержувались технології приготування страв. Видача страв помічникам вихователів проводилась при наявності відповідного одягу та посуду, з дотриманням об'ємів страв.
Вихователі та помічники вихователів додержувались принципів наступності при організації харчування, особливу увагу приділяли вихованню культурно-гігієнічних навичок під час вживання їжі.
На основі накопичувальної відомості обліку витрат продуктів на 1 дитину постійно в ДНЗ проводиться аналіз виконання натуральних норм харчування. Незважаючи на ту роботу, яку проводить заклад для покращання харчування дітей, визначається його невідповідність фізіологічним потребам дитячого організму. Не відповідають нормам найбільш біологічно повноцінні продукти, які містять білок ( м’ясо, сир, риба, яйця, молоко, масло вершкове, сметана, овочі, соки). У зв'язку з тим, що ціни на овочі не відповідають грошовим нормам, норми вживання овочів виконані на 50 %. Свіжі фрукти не були присутні у раціоні харчування за їх високої вартості. В середньому виконання натуральних норм становить 68 % . Отже аналіз щоденного харчування та хімічний склад їжі показав, що діти білків жирів та вуглеводів отримають у недостатній кількості, внаслідок чого калорійність їжі декілька знижена і складає 1650. Норми харчування занижені, так як оплата за харчування не відповідає вартості продуктів. Вартість харчування становила в середньому 9 грн.,45 коп. на одну дитину.
Стан дитячого травматизму.
Згідно з наказом завідувача, в травні поточного року в ДНЗ № 349 проведено Тиждень безпеки дитини, в ході якого проходили лекції, заняття, розваги, вікторини, екскурсії, виставки дитячих робіт та дидактичного матеріалу за тематикою дня тижня: “Середовище людей та предметний світ”, “Вогонь – добрий, вогонь – злий”, “Безпечні вулиці та дороги”, “Природа – мати, коли добре її знати”, розваги “День безпеки”. В другій половині дня з вихованцями закладу проводяться рухливі та дидактичні ігри.
З метою запобігання дитячого травматизму з дітьми були проведені заняття на тему «Обережним будь завжди», «Сам удома», «Машини на вулиці нашого міста», проведено розваги «Здоровим будь», «Будьмо на дорозі обережними», проведено з дітьми бесіди «Небезпечно пожежа», «Обережно поводься на воді», «Спеціальні служби порятунку». Протягом року з дітьми проводилися дидактичні та сюжетно-рольові ігри, бесіди з батьками. Це надало можливість урізноманітнити навчально-виховний процес з питань охорони безпеки життєдіяльності дітей завдяки використанню інноваційних педагогічних технологій, що, у свою чергу, сприяло кращому засвоєнню знань. Упродовж року розроблено пам’ятки для батьків щодо правил поведінки під час Новорічних та Різдвяних свят та відпусток батьків в літній період, вимог безпеки при проведенні Новорічних свят. Питання безпеки життєдіяльності дітей та запобігання усіх видів дитячого травматизму розглядалися на нарадах при завідувачі, виробничих нарадах. У 2013 – 2014 навчальному році нещасних випадків не зафіксовано.
Залучення педагогічної та батьківської громадськості до управління його діяльністю.
В дошкільному закладі створено Раду, яка приймає участь у всіх сферах діяльності закладу. Ведеться книга протоколів засідань. Провідною формою роботи з батьками, яка характеризується значною педагогічною доцільністю є батьківські збори. Впродовж навчального року було проведено загальні і групові збори, під час яких батьки систематично ознайомлювались з завданнями, новим змістом і напрямками навчально-виховного процесу, специфікою роботи сучасного закладу освіти, отримували інформацію про нормативно-правове підґрунтя нововведень в освіті, обговорювали актуальні для них питання, педагогічні проблеми. У наступному навчальному році плануємо активізувати роботу з батьками дітей, що не відвідують дошкільний навчальний заклад щодо надання дітям додаткових послуг, для цього необхідно провести запит (які саме послуги бажають одержати батьки).
Дисциплінарна практика та аналіз звернень громадян з питань діяльності навчального закладу.
На виконання Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 р., Указу Президента України № 700/2002 «Про додаткові заходи забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення», Інструкції з діловодства за зверненнями громадян, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 348, Розпорядження Харківської облдержадміністрації № 455 від 13.05.1997 року «Про організацію виконання постанови Кабінету міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348 «Про затвердження Інструкціїї з діловодства за зверненням громадян», Інструкції з діловодства за зверненням громадян, яка затверджена наказом управлінням освіти ХОДА № 380 від 24.09.1997 року, листів Управління освіти Харківської міської ради № 037/08-19 від 21.06.06 р., в дошкільному навчальному закладі проведено ряд заходів, а саме : заведені журнали обліку особистого прийому громадян, реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян, установлена скриня для питань та пропозицій громадян, оформлений інформативний куточок щодо порядку звернення громадян.
Всі звернення громадян фіксуються у «Книзі прийому громадян». В 2013-2014 навчальному році всі звернення були з приводу прийому дітей в ДНЗ. На даний час всі звернення мають позитивний результат.
На мій погляд, роботу нашого колективу протягом року можна охарактеризувати як задовільну.
Хотілося, що ми разом і надалі будемо працювати над удосконаленням результатів навчально-виховної роботи нашого закладу. Велика подяка всім батькам наших вихованців за розуміння фінансової неспроможності дитячого садка та активну грошову допомогу.
Сподіваємось на подальшу спільну працю і порозуміння.
 
ЗАГАЛЬНИЙ ЗВІТ за 2013 - 2014 навчальний рік


Для зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази навчального закладу було вжито такі заходи та придбано ( у період з липня 2013 по серпень 2014):   
- Пральний порошок-84,46 кг-1591 грн.
- Вікна пластикові-49 шт-122542 грн.
- Будинок деревяний-1 шт-500 грн.
- Двері-3 шт-900 грн.
- Шланг поливний-40 м.п.-200 грн.
- Шпалери-15шт+ 55 м2-2480 грн.
- Скам'я в роздягальню-7 шт.-750 грн.
- Тяпки-2 шт-100 грн.
- Пластик-87 м2-4050 грн.
- Стіл письмовий-4 шт-1950 грн.
- Люстри-16 шт-3240 грн.
- Цемент- 400 кг-330 грн.
- Шпаклівка "Фініш" -372 грн.
- Карусель дитяча-2 шт-7000 грн.
- Шафа господарча-1 шт-700 грн.
- Тумбочка- 1 шт- 300 шрн.
- Фурнітура- 1450 грн.
- Лінолеум-11940 грн.
- Водоемульсіонка-334 грн.
- Машина швейна-800 грн.
- Мультимедійний проектор-3100 грн.
- Пилесос миючий-4600 грн.
- Ваги електронні-1250грн.
- Стіл роздавальний-585 грн.
- Стільці дорослі-3 шт-375 грн.
- Рубероїд-120 м2- 5748 грн.
- Шафа для хлібу-800 грн.
- Стіл деревяний на харчоблок-700 грн.
- Морозильна камера-4550 грн.
- Овочерізка-5250 грн.
- Карниз-1 шт-725 грн.
- Краска - 7000 грн.
- Світильник- 4 шт- 120 грн.
- Дошки-4815 грн.
- Дитячі новорічні костюми - 1380грн.
- Наматрасники- 439 шт- 14 330 грн.
- Палас-400 грн.
- Гардини-8 шт-1360 грн.
- Дитячий уголок "Кухня"-1500 грн.
- Витяжка промислова на харчоблок- 8300 грн.
- Бойлер на харчоблок- 3255 грн.
- Дитячий майданчик( гірка,пісочниця,качеля-пружина)- 8700 грн.
Всього витрачено-240 372 грн.

 

 

ГРУДЕНЬ
- Ремонт замка + секрет - 120 грн.
- Гранбукса 2 шт- 70 грн.
- Ремонт принтера- 180 грн.
- Канцтовари -121 грн.
- Папки 5 шт.- 105 грн.
- Лампи кварцові - 4 шт-2867 грн.

- Ялинка - 830 грн.

- Іграшки на ялинку - 773 грн.

 

- Магічний шар - 360 грн.

 

 

 

ЛИСТОПАД
- Чистяще, миюче,мило,перчатки- 146 грн.
- Заправка катриджа- 65 грн.
- Пакети для сміття (для листя) - 186 грн.
- Білизна - 72 грн.
- Порошок пральний-153 грн.
- Вивіз сміття (листя)- 550 грн.
- Тумбочка в гр.№ 4- 500 грн.
- Папір для ксерокса - 940 грн.
- Калькулятор 2 шт- 73 грн.

 

 

 

 

ЖОВТЕНЬ
- Придбання тачки садової- 700 грн.
- Придбання краски для принтера-56 грн.
- Миючий засіб для туалетної кімнати - 60 грн.
- Резина в рамку- 200 грн.
- Придбання в групу № 4 : - ліжко дитяче - 330 грн.
                                         - шкаф господарчий- 1080 грн.
                                         - стіл роздавальний 590 грн.
- Квіти троянди-550 грн.

                                          

 

 

   ВЕРЕСЕНЬ
- Придбання мебелі для групи № 8 - 2500грн.
- Придбання стендів в групи № 8 та № 5- 450  грн.
         
- Ремонт комфорок, установка автомата, підключення витяжки- 220 грн.
- Медикаменти - 319 грн.
- Атлас та стрічки для прикрашання музичного залу- 245 грн.
- Миючі та чистящі засоби - 250 грн. 
- Шафа господарча в гр.№ 10 та гр.№ 11- 1440 грн.
- Порошок пральний- 160 грн.

 

 

 

СЕРПЕНЬ
- Зробили кронування дерев - 600 грн.
- Вивезення 2 камази сміття - 1100 грн.
- Придбання гірки для групи № 12 - 900 грн.
- Зроблений ремонт в туалетній кімнаті В гр. № 12 - 10400 грн.
- Зроблений декупажн на батареях в коридорі днз - 200 грн
           ДО                             ПІСЛЯ
- Ремонт коридору біля музичного залу - 4500 грн.
             ДО                                         ПІСЛЯ
         
- Ремонт каруселі - 350 грн
            ДО                                    ПІСЛЯ
       
- Частковий ремонт асфальту на території - 700 грн
           ДО                                      ПІСЛЯ
      
      
      
      
- Витяжка на кухню - 8300 грн
     
- Вивіз камаз мусору будівельного - 1250 грн.
 

 

 

ЛИПЕНЬ
- Заміна вікон в групах № 1,2,4,5,6,7,8,9,10,11 та музичному залі -   29 шт - 82270 грн
- В групі № 5 поклеяли обої, замінили лінолеум - 7000 грн.
- Покупка шпалер для поклейки коридору біля музичного залу - 2474 грн
- Ремонт бензокос - 150 грн.
- Термометри в холодильник - 51 грн
- Покупка бензину та масла для покосу трави - 92 грн
- Частковий ремонт криші над групою № 8 та над кабінетом методиста - 1800 грн.
ДО                                                                                                                                ПІСЛЯ
   
 
- Розмальовування забору - 2000 грн.
ДО                                                                                                                           ПІСЛЯ
 
                      ПІСЛЯ
ЧЕРВЕНЬ
- Плата за ізоляцію - 280 грн.
- Миючі та дезінфікуючі засоби - 25 грн
- Заміна кранів в теплопункті - 75 грн
- Купівля кісточок для покраски забора та малих форм - 200 грн
- Установа водонагрівача на кухню - 3255 грн
- Підготовка теплопункту до опалювального сезону (покраска стін, побілка потолку, заміна кранів, частична покраска полу) - 300 грн
- Орендатор Чернявська подарувала дитячому садку пісочницю,гірку, качелю-пружину - 8700 грн.
ТРАВЕНЬ
- Придбання 5 л бензину для покосу трави - 76 грн
- Миючі та дезинфікуючі засоби -
- Папка для методиста ( 3 шт ) - 56 грн
- Придбання засобу для чистки труб на кухні - 68 грн
- Валіки для краски - 195 грн
- Покос трави на території - 1350 грн
- Вивіз мусора ( 2 камази ) - 1100 грн
- Повірка монометрів - 136 грн
- Придбання коси ручної - 310 грн
- Закупівля краски - 3000 грн
КВІТЕНЬ
- Ремонт духового шкафу - 50 грн
- Придбання книг в методичний кабінет - 64 грн
- Лимонна кислота для профілактики пральних машин - 10 грн
- Купівля квітів ( саженці роз 40 шт) - 400 грн
- Установка автоматичних вимикачів ( на кухні ) - 300 грн
- Купівля фарби для покраски малих форм - 4000 грн
- Придбання лопати - 40 грн
- Придбання бумаги для ксерокса та файли - 675 грн
- Миючі засоби -
- Купівля щіток для миття підлоги - 12 грн
- Частковий ремонт труб гарячої та холодної води - 499 грн
- Придбання кісточок для покраски бардюр - 
- Підписка на журнали "Інформаційний збірник НОЇНУ", "Освіта України" - 598 грн
- Плата за інтернет - 100 грн
- Заказ машини піску ( 8 куб.) - 750 грн
- Оплата за дератизацію - 197 грн
- Заправка катриджа - 60 грн
- Ремонт електроплити - 250 грн 
БЕРЕЗЕНЬ
- Бумага для ксерокса - 55 грн
- Миючі  та дезінфікуючі засоби
- Вивіз мусора (2 камаза) - 900 грн
- Придбання тертушок для кухні - 20 грн
- Пакети для сміття ( на суботник ) - 29 грн
- Лампочки - 10 грн
- Підписка на книгу - 64 грн
- Поповнення інтернету - 50 грн
- Ізвєсть ( 24 кг)- 45 грн
- Кісточки для побілки дерев - 66 грн
- Ремонт м'ясорубки - 295 грн
ЛЮТИЙ
- Пакети для сміття - 6 грн
- Придбано градусники в холодильники на кухні - 34 грн
- Канцелярські товари
- Куплений утеплювач для труб в ІТП - 180 грн
- На кухню придбано: відра, розноси, миючі засоби, контейнери, ножі, кухонні дощечки - 444 грн
- Виклик аварійної служби на ремонт електро щітка - 200 грн
- Здійснена плата за становлення пломби на електро щіток - 220 грн
- Куплений: регідрон, активоване вугілля для медичної сестри 
- Зроблена повірка вагів на кухні - 191 грн
- Придбані журнали для медичної сестри - 66 грн
- Зроблений капітальний ремонт овочесховища - 9500 грн
СІЧЕНЬ
- Карниз потолочний в музичний зал - 680 грн
- Миючі та дезінфікуючі засоби - 60 грн
- Заправка принтера
- Придбання альтернативної води в группи 
- Столярні товари
- Канцелярські товари
- Утеплювач для труб в ИТП - 180 грн
- Здійснена оплата за паспорт водяного контролю - 300 грн